Oppstart på E6 Kvænangsfjellet

Her starter arbeidet på selveste E6 Kvænangsfjellet. Et av Nord-Norges mest symboltunge veiprosjekter er i gang. Det utføres av nordnorske entreprenører for Nye Veier AS. – Du verden som vi gleder oss, sier LNS-sjef Frode Nilsen.

– Nå er Nye Veier i gang i Nord-Norge også. Bare to år etter at de tok over prosjektet, setter de i gang. Det viser tydelig at de prioriterer prosjekter fra hele sin portefølje. De jobber hardt for å finne gode og rimeligere løsninger i alle prosjektene.

Statssekretær John-Ragnar Aarset markerte nylig at Nye Veier og entreprenør LNS er i gang med anleggsarbeidet på Kvænangsfjellet.

Annonse

Et av Nord-Norges mest symboltunge veiprosjekter er dermed i gang.

To arbeidsfolk i gule klær

Jan Ole «Nibben» Ananiassen og ass. anleggsleder Roy-Arnt Erlandsen er i gang på Kvænangsfjellet. (Foto: Frode Nilsen, LNS)

Frode Nilsen, Jan Ole «Nibben» Ananiassen og Roy-Arnt Erlandsen var blant LNS sine folk som sto ved siden av og hørte på statssekretæren.

– Kvænangsfjellet er en legendarisk fjellstrekning med ett betydelig antall stegninger hver vinter. Da er korteste omkjøringsvei 700 km! Dette kommer til å bli en utfordrende jobb i høyfjellet i Nord-Norge, sier LNS-sjef Frode Nilsen.

Arktisk erfaring

Med den erfaringen som de ansatte har fra prosjekter i arktiske og polare strøk hevder Nilsen at få er mer egnet til dette oppdraget enn nettopp LNS.

– LNS er som de fleste andre i Nord-Norge, en fin miks av nordmenn, samer og kvener. I tillegg har vi med høyt kompetente folk fra Island og Sverige. Vi ser virkelig frem til samarbeidet med Nye Veier. Dette blir et utfordrende prosjekt. Men du verden hvor vi gleder oss, sier han.

Nye E6 Kvænangsfjellet skal gi en mer forutsigbar ferdsel over Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark.

Utsatt fjellovergang

Statssekretær John-Ragnar Aarset (i midten) markerte oppstart på Kvænangsfjellet. (Foto: Nye Veier)

Den notorisk uforutsigbare fjellovergangen og grensen mellom de to fylkesdelene Troms og Finnmark er blant de største flaskehalsene vinterstid i den mest værharde enden av landet.

Ved stengning må trafikantene i dag kjøre lange omveier via Finland. Med koronastengte grenser sist vinter har landet i vært effektivt delt i to her.

F.v. Konsernsjef Frode Nilsen i LNS, statssekretær John-Ragnar Aarset og prosjektsjef Steinar Rask i Nye Veier AS. (Foto: LNS)

Kvænangsfjelltunnelen på Trimble Sitevision

En flik av Kvænangsfjelltunnelen, sett gjennom Trimble Sitevision. (Foto: Frode Nilsen)

Aarset roste Nye Veiers måte å arbeide med oppgaver som ikke utelukkende handler om høye trafikktall og firefelts veier.

Prosjektet omfatter blant annet to tunneler knyttet til fjellovergangen som svært ofte er vinterstengt. Det har en kostnadsramme på snaue to milliarder kroner.

Viktig prosjekt

Kvænangsfjellet vinter

Med to tunneler og ny vei i dagen skal Kvænangsfjellet bli mindre sårbart for stengning vinterstid. (Foto: Nye Veier)

– Vinterstengte fjelloverganger er en stor utfordring i Nord-Norge. Derfor er slike veiprosjekter viktige. Det fører til at veien er mer åpen, og vi får færre lange omkjøringer. Da kommer folk og varer fortere fram. Det betyr penger spart, og er viktige for samfunnet, sa Aarset da han inspiserte anlegget på fjellets nordside.

Også ordfører Hilde Nyvoll i Nordreisa kommune understreket betydningen av prosjektet, og berømmet det gode samarbeidet kommunen har hatt med Nye Veier.

Ordfører Hilde Nyvoll (t.v.) i Nordreisa kommune og formannskapsmedlem Vera Wassnes i Kvænangen kommune var svært fornøyde med at prosjektet er kommet til anleggsfasen. I midten Nye veiers prosjektsjef, Steinar Rask. (Foto: Nye Veier)

Denne uka settes den første salven av i innslaget på det som skal bli Kvænangsfjelltunnelen.

LNS og Anlegg Nord AS

Det er Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS) som er totalentreprenør for prosjektet. Selskapet har hovedkontor i Risøyhavn på Andøya.

– De er veldig hyggelig at vi får lov til å gjøre denne jobben, som betyr så mye for hele landsdelen. Det er også hyggelig, utfordrende og lærerikt å gjøre dette første store HE-prosjektet for Nye Veier AS.

Det sier stabssjef Åse Mette Spjelkavik i LNS.

Rensk og avdekking av det første innslagspunktet utføres av Anlegg Nord AS, som også skal være med videre som en av de største UE-ene på E6 Kvænangsfjellet. Entreprenørselskapet holder til i Alta, på nordsiden av Kvænangsfjellet.