Tilbyr kameraovervåking på maskin

Kameraovervåking av hele bygge- og anleggsplassen kjenner vi godt. Nå tilbyr et norsk selskap et lignende system til individuelle maskiner. Automatisk 360 graders kamera og 24-7 operasjonssentral forebygger tyveri av maskinstyring og andre verdier fra maskin – og skaffer sikre bevis hvis forebyggingen ikke virker.

– Norske maskineiere har i stor grad vært forskånet mot innbrudd og GPS-tyverier gjennom pandemien. Nå er det i ferd med å snu.

Det sier daglig leder Ståle Solberg i Onsite Security AS. Politiet støtter ham i det.

Annonse

Utenlandske bander er i Norge på jakt igjen. Etter at de har ligget brakk i halvannet år er de nå på vei opp igjen.

– Etterretning tyder på at de nå er en skarpere rivalisering mellom dem, sier Solberg.

Onsite Security

Han driver selskapet Onsite Security AS. Hamar-selskapet har siden 2012 vært leverandør av systemer og tjenester for blant annet overvåking av bygge- og anleggsplasser.

Ståle Solberg, daglig leder i Onsite Security. Her med kameraboks for stasjonær plassering på bygg og anlegg. (Foto: Eget)

Selskapet har sin egen forskningsavdeling, og baserer seg i stor grad på egenutviklede systemer. Deriblant et system for overvåking av bygge- og anleggsplasser.

Oppdager bevegelse – starter opptak

Ett eller flere strategisk plasserte kameraer rundt på plassen oppfatter automatisk dersom noe eller noen beveger seg inne på et område der det skal være stille utenom arbeidstid. Systemet sørger like automatisk for at en videostrøm fra kameraet kommer opp på skjermen hos en vaktoperatør på Onsite Securitys vaktsentral på Hamar.

– Dette systemet har vi levert i rundt 800 enheter. Blant annet i en utleieløsning gjennom Ramirent, sier Solberg.

Nå har selskapet hans tatt dette overvåkingssystemet et skritt videre. De er i ferd med å rulle ut et system med tilsvarende overvåking av individuelle maskiner. En diskret boks på hyttetaket inneholder kamera og alt annet som trengs for en stabil og kontinuerlig overvåking av maskinen utenfor arbeidstid.

Kameraovervåking på anleggsmaskin

Overvåkingssystemet er plassert i en boks på hyttetaket. (Foto: Onsite / Target kommunikasjon)

Overvåkingssystemet er plassert i en boks på hyttetaket, med kameraer som dekker 360 grader. (Foto: Onsite / Target kommunikasjon)

– Det er samme kamera og samme teknologi på varsling og overvåking som i de flere hundre anleggene vi har utplassert de siste årene. Det nye er en innpakning som tåler ristingen på en maskin. Her er det ingen bevegelige deler, støtdemping på utstyret og solid vanntetting, sier han.

Varsling fra vaktsentral

Hvis uvedkommende beveger seg innenfor en nærmere angitt avstand fra maskinen, så blir det oppdaget av en bevegelsessensor. Ett sekund senere har vaktoperatøren bilder fra hendelsen oppe på sin skjerm.

Han eller hun kan snakke til kjeltringen gjennom en innebygget høyttaler, og opplyse kjeltringen om at han er oppdaget, videofilmet og at politiet får både varsling og videofilm.

Onsite Security vaktsentral. (Foto: Eget)

Overvåking av byggeplass

Eksempel på bilde fra Onsite overvåkingssystem for stasjonær plassering. Maskinsystemet har samme type. (Foto: Onsite)

I mange tilfeller vil en person med uærlige hensikter antakelig ta det glade budskapet inn over seg, og legge i vei så fort beina og/eller den slitne varebilen er i stand til.

Videopptak lagres automatisk

En løpende videofilm lagres, fra alarmen går til hendelsen er avsluttet.

Tekniske detaljer i systemet vil Onsite Security holde for seg selv. Men Ståle Solberg opplyser såpass som at alt sitter inne i enheten på hyttetaket, og at kommunikasjonen med vaktsentralen er kryptert.

Og én viktig detalj til: Systemet er avhengig av normal mobildekning for at vaktsentralen skal få vite om det hvis kjeltringer kommer i nærheten av maskinen.

– Men alt som er påmontert kan demonteres. Kan en kjeltring deaktivere hele greia ved å klippe en kabel eller skyte på den med hagle?

– Det er ikke mulig å komme innpå maskinen uten å bli oppdaget. Da blir det også automatisk satt i gang videoopptak på vaktsentralen, sier Solberg.

Kameraet har en 360 graders rundstråleeffekt rundt hele maskinen. Avstanden for hver enkelt maskin kan justeres fra vaktsentralen. En maskin som står ute på et øde område kan dermed ha større varslingsavstand enn en som står parkert i en bygate.

Samarbeid med forsikring

Overvåkingssystemet er utviklet i et samarbeid med Ly forsikring. Selskapet tilbyr sine kunder bedre vilkår på forsikringer dersom man bruker overvåkingssystemet fra Onsite Security.

Men man kan også kjøpe systemet selv om man bruker et annet forsikringsselskap, altså.

Onsite Security leverer også et brannslokkingssystem med et slokkemiddel som sies å være spesielt effektivt. Slokkemiddelet er godkjent til alle brannklasser, og kjøler en brann ned vesentlig raskere enn andre slokkemidler. Også ved brann i batteri.

– Det kjøler brannen ned superhurtig, og hindrer reantenning. Det slokker alle slags branner på én tredjedel av tida og med 80 prosent mindre vann enn tradisjonelle slokkemidler. 100 prosent nedbrytbart og helt rent er det også, understreker Ståle Solberg.