Trøndersk papiravfall stabiliserer kvikkleire på E6-prosjekt

Acciona, LNS og Tverås Maskin bygger ny E6 Ranheim-Værnes. Her blir aske fra brent papiravfall testet i stabilisering av kvikkleire. Funker det, så kan det bidra til store klimagassutslipp. Råstoffet finnes i store mengder, kun en halvtimes bilkjøring unna prosjektet.

– Resultatene fra utprøvingen så langt er svært lovende. Dette kan bidra til at vi kan redusere klimagassutslippene knyttet til håndteringen av kvikkleire med hele 70 prosent, sier Jacobo Arnanz.

Han er anleggsdirektør for Acciona Norge.

Annonse

Nå går den spanske entreprenøren Acciona sammen med forskningssenteret SINTEF og papirprodusenten Norske Skog om å teste en ny innovasjon på E6 strekningen mellom Ranheim og Værnes.

Farlig kvikkleire

Nærmere bestemt i et parti med kvikkleire. Den kan som vi vet skape store problemer i byggeprosjekter. Ikke minst gjennom skred med dramatiske konsekvenser.

I dag brukes ofte støpte pæler av betong brukt til stabilisere grunnen. I FoU-prosjektet som nå pågår på E6-prosjektet undersøkes det om det er mulig å benytte aske fra papiravfall i stedet for sement.

– Ved å erstatte kalk og sement med dette miljøvennlige biproduktet fra papirindustrien, kan CO2-fotavtrykket i forbindelse med veiutbygginger reduseres kraftig, sier Acciona i en pressemelding.

Store kutt CO2-utslipp

Prosjektet bygges på oppdrag for Nye Veier AS. Dersom forsøket blir vellykket, kan erfaringene fra E6 prosjektet gi store kutt i CO2-utslipp i fremtidige prosjekter.

E6 Ranheim-Værnes prosjektet vil bidra til å demonstrere gjennomførbarheten av teknologien.

– Vi jobber kontinuerlig med å kutte utslipp. Acciona opererer i bransjer som må gå foran og omstille seg spesielt raskt. Det ansvaret tar vi på alvor. Derfor investerer vi millioner i forskning, teknologi og utvikling gjennom våre egne avdelinger. Vi samarbeider med universiteter og selskaper over hele verden. Vi tester bærekraftig teknologi lokalt på anleggs- og byggeplassene våre, som nå i E6 Ranheim-Værnes prosjektet her i Trøndelag, sier Jacobo Arnanz i pressemeldingen.

Bruker aske fra papiravfall

Papir kan resirkuleres flere ganger, til cellulosefibrene er for korte til å resirkuleres igjen. I dag blir brukte cellulosefibre, slam og annet papiravfall brent for å produsere energi.

ASKE: Asken fra brent papiravfall har egenskaper som ligner sement. (Foto: Acciona)

Asken fra denne prosessen sendes deretter til et deponi. Nå har imidlertid Acciona og samarbeidende forskningsinstitutter gjennom deres FoU-arbeid funnet ut at denne papirasken egenskaper som ligner sement.

Entreprenørselskapet har tidligere gode erfaringer knyttet til bruk av aske fra papiravfall. I prosjektet Paperchain, som ble delvis finansiert av EU-kommisjonen gjennom Horizion2020-programmet, demonstrerte Acciona varigheten og miljøytelsen til papiravfall som substitutt for kalk og sement.

Acciona koordinerte prosjektet, der 20 partnere fra hele Europa deltok. Som en del av prosjektet bygget Acciona en veistrekning i den spanske regionen Aragón der denne asken ble benyttet som fundament.

Kortreist fra Skogn

Asken fra papiravfallet som benyttes i dette testprosjektet blir fraktet direkte fra Norske Skogs fabrikk i Skogn, som produserer papir for det europeiske papirmarkedet.

Her finnes det også et returfiberanlegg, som tar imot store mengder hvitt returpapir. Fabrikken ligger kun fire mil fra E6 Ranheim-Værnes prosjektet. Det vil si ca en halvtimes kjøretur med bil.

– Vi er fornøyde med å ha funnet et så kortreist produkt kan bidra å redusere klimagassutslippene våre. Vi har stor tro på prosjektet, og mener dette kan være et viktig bidrag i overgangen til den sirkulære økonomien. Når teknologien har blitt validert, er målet å ta løsningen i bruk i flere prosjekter i Norge, sier Arnanz.

Karbonnøytralt siden 2016

I pressemeldingen opplyses det ellers at Acciona allerede i 2016 nådde målet om å være et karbonnøytralt selskap. Acciona ble nylig anerkjent som en av Europas klimaledere av Financial Times, med en topp tre-plassering i kategorien Construction.

– Likevel er vi alltid på jakt etter nye innovative løsninger som er til det beste for klimaet. Våre ambisiøse planer og prosjekter har kuttet selskapets utslipp med mer enn 84 prosent siden 2010. Vi har store planer om å strekke oss enda lenger i årene som kommer, sier Arnanz.

Spanske Acciona er HE på E6-prosjektet Ranheim-Værnes er. LNS og lokale Tverås Maskin & Transport AS er tungt inne som UE-er på prosjektet.