Skal levere mobile hurtigladere til bygge- og anleggsplasser

Mobile battericontainere skal forsyne bygge- og anleggsplasser med strøm til maskiner og øvrig forbruk. Gjør hurtiglading mulig, men uten behov for stor nettutbygging i anleggsfasen. TrønderEnergi og batterispesialist med nytt navn går sammen. Tar opp konkurransen med to andre.

TrønderEnergi investerer i fem hurtigladere gjennom sitt nye datterselskap Ohmia Construction.

Det skal hjelpe byggenæringa på veien mot utslippsfrie byggeplasser, opplyser TrønderEnergi i en pressemelding.

Annonse

Ohmia Construction

TrønderEnergi investerer flere millioner kroner i et nytt datterselskap som vil hjelpe byggenæringen på veien mot regjeringens krav om utslippsfrie byggeplasser fra 2030.

Battericontainer Ohmia Construction og Nordic Booster. (Foto: Leverandøren)

Målet er å tilby markedets den første kommersielle og mest driftssikre mobile, grønne hurtigladeinfrastruktur for utslippsfrie bygge- og anleggsprosjekt, såkalte «grønne byggeplasser».

– TrønderEnergi ser store muligheter i elektrifisering av bygg og anleggsplasser, og ser en veldig god match mellom markedets behov og TrønderEnergis elektrifiseringsstrategi. Markedet etterspør tjenesteløsninger som både gir økonomisk forutsigbarhet og som er driftssikre og fleksible, det kan vi levere, sier Kristin Sæterøy.

Hun er snior forretningsutvikler i Enhet marked og forretningsutvikling i TrønderEnergi.

EST ble NordicBooster

Satsingen skjer i samarbeid med batterileverandøren NordicBooster (tidligere EST Nordic).

Sammen med Auto-Maskin, har de utviklet og testet produktet over lang tid slik at hurtigladerne kan lade kjøretøy tilpasset anleggsindustrien.

— Vi har stor tro på at batterier er nøkkelen til lavutslippssamfunnet. Når TrønderEnergi viser vilje til å satse mot byggebransjen, er det helt i tråd med våre egne ambisjoner. Vi ser det som naturlig å være med på denne reisen sammen med dem, sier Trond Skaufel, administrerende direktør i Nordic Booster.

Todelt tjeneste

Ohmia Construction AS skal være utleier i tjenesten, og den som leverer batteriløsningen til entreprenør eller oppdragsgiver. Løsningen er delt opp i to komponenter.

1) Etablering. Her inngår forprosjektering/rådgivning, befaring, transport/logistikk, installasjon og oppkobling, opplæring og avkobling.
2) Ukentlig/månedlig leie. Her inngå batteri, forsikring, drift og monitorering, service samt netleie og forbruk strøm i kilowattimer.

Tjenesten skal etter planen introduseres på markedet tidlig på høsten.

STRØM: 400V er mangelvare i Trondheim. Trafoen like ved anlegget leverer 230V. Innleid omformer sørger for resten. Vegard Lykken får ladet batteriet fullt på fem timer, og rekker et ti prosents påfyll i løpet av lunsjen. (Foto: Jørn Søderholm)

Søbstad Entreprenør AS er i gang med elektriske maskiner, men sliter i en tidlig fase med at el-nettet i Trondheim stort sett bare leverer 230V. Denne begrensningen kan bli løst med mobile battericontainere.

Ønsker mindre enheter

Søbstad har vært en bidragsyter overfor TrønderEnergi i utviklingen av den nye løsningen.

– Vi har har vært delaktig med innspill i en løpende dialog med TrønderEnergi siden februar i fjor angående dette. Det begynner vel å flaske seg nå. Vi er ennå litt usikre på om vi blir å leie direkte av Ohmia. Det ser ut til at oppdragsgiver ønsker å holde strømmen. Vi har også dialog med UCO, som ser ut som de begynner å få ting på plass, sier el-maskinansvarlig Kristian Søbstad i Søbstad Entreprenør AS.

Søbstad vil helst ha litt mindre enheter i sin drift enn det Ohmia Construction planlegger å tilby. Enheter på hjul eller stasjonære enheter inntil fem tonns vekt vil være mest gunstig.

Mobil batterikonteiner

Ohmia Construction og Nordic Booster er nå med i et pilotprosjekt for bygging av nytt sykkelfelt langs Enebakkveien i Oslo.

Det er NCC som bygger sykkelveien på oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo. Alle maskiner og lastebiler er enten fossilfrie eller utslippsfrie, deriblant tre gravemaskiner og to lastebiler som er elektrisk drevet.

— For å sikre en god framdrift i prosjektet, er det avgjørende at el-maskinene kan hurtiglades. Dette behovet løses ved hjelp av en mobil batterikonteiner. I tillegg kan batterikonteineren brukes til oppvarming av brakker og lading av mindre utstyr på byggeplassen gjennom et standard byggestrømskap, forklarer Sæterøy.

En av fordelene med løsningen er at den krever lite energitilførsel, noe som betyr at større utbygginger av kraftnettet i tilknytning til byggeplassen ikke vil være nødvendig.

BKK og Skagerak

Det nye selskapet er ikke det eneste som nå ser på tilsvarende løsninger.

LADING: Kontaineren med ladere og batteribank er koblet til et byggestrømskap. Fyllingen Maskin, Fjellveien, Bergen. (Foto: Jørn Søderholm)

BKK er godt i gang med utviklingen av en egen løsning. Der har Fyllingen Maskin vært delaktig i utviklingen.

Lenger sør bygger Skagerak Energi det de kaller verdens største offgrid-batteri, som de mener vil passe like godt til både byggeplasser og festivaler.

Battericontainer Skagerak Energilab. (Foto: Skagerak Energi)

Løsningen er annerledes enn løsningen til både BKK og Trønder Energi, da den ikke er avhengig av tilførsel av strøm til byggeplassen. Når batteripakken på inntil en halv megawatt, begynner å gå tom for strøm, skiftes den ut med fulladete batterier. Konteineren med de flate batteriene kjøres så til en sentral ladestasjon for opplading, skriver Teknisk Ukeblad.

– Dermed løser vi også problemet med overkapasitet på kraftnettet, sier prosjektleder hos Skagerak Energi, Kenneth Andersen, til TU.

Mindre behov for utbygging og dieselaggregat

Han forteller at det i dag er vanlig å bygge ut nettet for at entreprenøren skal ha nok kraft i byggeperioden, gjerne ispedd utstrakt bruk av dieselaggregater. Når prosjektet er ferdig, er det imidlertid ikke behov for like mye kraft lenger.

– Med batterier kan vi unngå slik unødvendig utbygging av kraftnettet, sier Andersen. I praksis blir det som en gedigen powerbank som betyr at byggeplassen kan være helt frakoblet alt av elektriske grid. Skagerrak energi ser også for seg en rekke andre bruksområder for laderen.

– Selv om dette primært er tiltenkt hurtiglading av el-maskiner, er det ikke vanskelig å tenke seg sekundære bruksområder. Plutselig kan man arrangere festival på et jorde langt utenfor allfarvei, foreslår Andersen overfor TU.

Miljøkrav fra Regjeringen

Regjeringen har satt krav om utslippsfrie byggeplasser fra 2030 og mange kommuner stiller mer offensive krav med mål om å nå dette målet innen 2025.

— Flere kommuner satser nå ordentlig på dette, og vi ser at flere store prosjekter kommer utover høsten, sier Sæterøy i pressemeldingen fra TrønderEnergi.