Batteribank i container blir mobil hurtiglader for el-maskiner

Utslippsfrie bygge- og anleggsplasser krever el-forsyning med høy effekt. En ny batteribank i container skal sørge for tilstrekkelig kW til hurtiglading av det meste.

– Vi bygger mobile hurtigladere tilpasset alle elektriske kjøretøy.

Det opplyser EST Floattech. Konseptet ble presentert på en konferanse om utslippsfrie bygge- og anleggsplasser i regi av NHO.

Annonse

EST Floattech produserer batterier og kraftige hurtigladere til store elektriske kjøretøyer.

Stor batteribank i container

Produktet har fått navnet EST Boost Charger. Det består av en stor batteribank og et avansert kraftsystem som sørger for at alle elektriske batterikjøretøy kan hurtiglades. Det hele er bygget inn i en 20 fots kontainer.

EST Floattech ladecontainer.

Produksjonen av pilotenheten er ferdig i november og skal testes på en byggeplass i Oslo gjennom vinteren. Prosjektet er støttet av Oslo Kommune Klima og Energifond.

Utslippsfrie anleggsplasser

Innen 2025 vil Oslo kommune at alle anleggsmaskinene på kommunens bygge- og anleggsplasser være utslippsfrie. Flere maskinleverandører er i gang med leveranse og nyutvikling av nullutslippsmaskiner.

Noe med el-drift gjennom kabel, noe med el-drift via batteri.

I dag har entreprenører med elektriske anleggsmaskiner og lastebiler store problemer med å finne nok effekt (kW) på anleggsplassen til å hurtiglade batteridrevne maskiner og kjøretøy.

Krever lading i løpet av dagen

Disse holder typisk 4-6 timer pr lading, og vil kreve lading i løpet av dagen for å holde en hel arbeidsdag. Hurtiglading krever høy effekt i el-leveransen til anlegget.

– Oppgradering av effekten tar mange måneder. Nettselskapene bruker lang tid til saksbehandlingen og krever store anleggsbidrag for å øke effekten. I tillegg har de ulike anleggsmaskinene ulik lade interface med 230 VAC, 400 VAC og/eller DC lading (CCS2), påpeker EST Floattech.

Produsenten har designet en løsning der man kombinerer ladekomponenter og batterier samlet i en kontainer. Denne mobile hurtigladeren vil sikre mye høyere effekt enn det som kan leveres fra nettet, og dermed gjøre det mulig å hurtiglade også større maskiner og/eller flere enheter samtidig. I tillegg leverer den både vekselstrøm og likestrøm.

Hurtigladeren vil forsynes av en standard tilkobling til strømnettet (400VAC, 63/125A), gjennom en trafo- og frekvensomformer til batteriene.

Deretter konverterer effekten til to parallelle kanaler:

  • En 400VAC tavle
  • To 200-800 VDC med CCS2 kobling.

Nok til alle

– Enheten sikrer dermed både nok effekt til alle maskiner, riktig tilkobling til maskinene og riktig spenningskvalitet. Løsningen er mobil og kan etableres på byggeplass i løpet av dager. Det sikrer en forutsigbar prosess og pris for byggherrer og entreprenører, sier leverandøren.

Med sine egne batterier sørger den nye ladecontaineren for å levere høy effekt (mye kW) på én gang. Det gjør også at nettet til anleggsplassen ikke belastes med for store effekvariasjoner, ettersom batteribanken utjevner toppene i uttak og «fyller opp bølgendalene» ved å lade opp seg selv.

– Dette vil holde nettavgiften på et minimum. Avgiften beregnes etter peak effekt. Eller maksimal belastning, om du vil, sier EST Floattech.

Containeren kan også fungere som batteribanken noen av oss har med i veska for å lade opp pc og telefon. På arbeidssteder som mangler tilstrekkelig ren elektrisk kraft kan containeren lades opp på et sentralt sted og deretter flyttes rundt til ulike forbrukere.

Ulike størrelser

– Ladekontainerens kapasitet vil være 390 kWh. Den kan tilføre nettet med 390 kW, pluss det som tilføres fra det eksterne nettet. Batterikapasitet og kraftsystemet kan leveres med ulike størrelser for å tilpasses anleggsplassen, sies det fra leverandøren.

EST Floattech har valgt Auto-Maskin som sin partner for design og bygging av den mobile hurtigladeren. Auto-Maskin er ledende i Skandinavia innen kontroll og styringsløsninger for kraftløsninger.

– Sammen har vi definert alle funksjonskrav. Løsningen installeres nå i kontaineren sammen med våre batterier, sier EST Floattech.

Oslo kommune stiller med både applaus til ideen og midler til utviklingen av den.

– Denne type løsninger er det vi trenger for å kutte utslipp og få renere luft. Byggeplasser på strøm er i tillegg stillere. Det gjør dem tryggere for anleggsarbeiderne og til mindre sjenanse for naboer. Klimaetaten er derfor glade for å kunne innvilge støtte til EST Floattechs ladecontainer.

Utslippsfrie byggeplasser

Det sier direktør Heidi Sørensen i Klimaetaten i Oslo kommune i en pressemelding fra EST Floattech.

– Fremtidens byggeplass er utslippsfri. I Oslo står anleggsmaskiner for om lag en femtedel av klimagassutslippene. Vi trenger ny teknologi og innovative løsninger for byggebransjen, og vi trenger det raskt. Derfor har Oslo kommune støttet utvikling av en mobil ladecontainer. Med den kan gravemaskiner, kjøretøy og utstyr kan gå på strøm i stedet for diesel, sier Sørensen.

Pilotenheten skal testes på en utslippsfri arbeidsplass i Oslo fra desember 2020. EST og Auto-Maskin skal benytte denne første prototypen til å teste all funksjonalitet, drift og fjernstyring. I tillegg vil de invitere aktuelle brukere til demonstrasjon av løsningen.

– Vi er veldig stolte over det vi har fått til. Vi er så vidt vi vet de eneste som faktisk har begynt å bygge et slikt produkt. Piloten vår er klar allerede i november og vil da benyttes på en byggeplass i Oslo. Vi gleder oss veldig til dette og er svært fornøyde med å bidra så kraftig til det grønne skiftet i anleggsbransjen, sier daglig leder Jannik Stranger i EST Floattech.