Optimal massehåndtering på Inderøy

I forbindelse med utbyggingen av et av Trøndelags største industriområder, sørger Austad Maskinstasjon for en forbilledlig massehåndtering. Effektivt og miljøvennlig.

Røra næringspark er navnet på storsatsingen, som er et samarbeid mellom Inderøy og Steinkjer kommune. Den kommende næringsparken ligger attraktivt til på Lensmyra på Røra i Inderøy kommune, rett ved E6 og like i nærheten av både jernbanestasjon og havn.

Steinmassene hentes fra tre forskjellige steinbrudd i nærområdet. Dette er i Verdalen. (Foto: Runar F. Daler).

STEINBRUDD: Steinmassene hentes fra tre forskjellige steinbrudd i nærområdet. Dette er i Verdalen. (Foto: Runar F. Daler).

Myr ut – stein inn

Som stedsnavnet Lensmyra tilsier består tomta for det meste av myr, og når det skal bygges en 100 mål stor næringspark der (og det er bare første fase), så blir det nødvendigvis en del masseutskifting.

Annonse

– Rundt 150 000 kubikk jord- og myrmasser skal kjøres ut, og mellom 90 000 og 100 000 kubikk friksjonsmasser – altså stein – skal kjøres inn igjen, forteller Eskil Austad, daglig leder for den lokale maskinentreprenøren Austad Maskinstasjon AS.

Bedriften har totalentreprise på alle grunnarbeider i prosjektet for byggherren Lensmyra Utbyggingsselskap. Foruten selve masseutskiftingen innebærer kontrakten all infrastruktur på området; både internveier, vann og avløp, elektrisitet og IT. Austad Maskinstasjon har også opsjon på grunnarbeider for resten av området, som omfatter ytterligere 300 mål.
Spaden ble stukket i jorda 12. januar i år, og i mai 2022 skal de første 100 målene være klappet og klare, ferdig asfaltert. Men allerede høsten 2021 skal det være klart for å sette i gang byggingen av næringsarealer.

DRONEBILDE: Den kommende Røra næringspark ligger attraktivt til på Lensmyra på Røra i Inderøy kommune. Tomta består for det meste av myr, og det blir en del masseutskifting. (Foto: Martin Reinsberg).

NÆRINGSPARK: Den kommende Røra næringspark ligger attraktivt til på Lensmyra på Røra i Inderøy kommune. Tomta består for det meste av myr, og det blir en del masseutskifting. (Foto: Martin Reinsberg).

Ikke tomkjøring

Den store fordelen med dette prosjektet er at Austad Maskinstasjon kan deponere myrmassene på samme sted som de henter sprengsteinen. Dermed unngår man tomkjøring, altså kjøring uten last på bilen.

– Vi henter steinmassene fra tre forskjellige steinbrudd i nærområdet. Ett på Inderøya, ett i Verdalen og ett her på Røra. Alle tre bruddene tar imot jord- og myrmassene. På Inderøya er det Letnes Entreprenør som tar imot massene, mens Frøseth AS tar dem imot på Verdal. Myra tilsettes sand og kalk og skal på sikt bli til matjord, forteller Eskil Austad.

– Her på Røra deponerer vi massene selv, og de skal tilbakeføres til landbruksformål. Vi har også kjørt rundt 20 000 kubikk myrmasser direkte til jordforbedring på Røra. Akkurat der har vi ikke fått noe stein i retur, men det er unntaket. Ellers går all annen transport fullasta begge veier, sier han.

Daglig leder Eskil Austad i Austad Maskinstasjon AS, som gjerne tar noen timer i gravemaskinen, mener massehåndteringen på prosjektet er bortimot optimal. – Det kunne jo vært enda kortere avstand mellom næringsparken og deponiene, men når det gjelder både dieselforbruk og miljøutslipp er jo dette den absolutt beste måten å gjøre det på, sier han. (Foto: Runar F. Daler).

OPTIMALT: Daglig leder Eskil Austad i Austad Maskinstasjon AS, som gjerne tar noen timer i gravemaskinen, mener massehåndteringen på prosjektet er bortimot optimal. – Det kunne jo vært enda kortere avstand mellom næringsparken og deponiene, men når det gjelder både dieselforbruk og miljøutslipp er jo dette den absolutt beste måten å gjøre det på, sier han. (Foto: Runar F. Daler).

Effektivt

Ifølge Statistisk sentralbyrå kjører norskregistrerte lastebiler omtrent en tredjedel av totalt tilbakelagt avstand uten last på bilen. Løsningen til Austad Maskinstasjon i dette prosjektet er derfor kjærkommen, og betyr store besparelser både økonomisk og miljømessig.
Til steinbruddene på Verdal og Inderøya er det ca. 13 km, mens det er rundt 4 km til bruddet på Røra. Nøyaktig hvor mye utslipp miljøet spares for ved at lastebilene kjører fullasta begge veier, er umulig å svare på uten å ha et konkret alternativ å sammenligne med, men Eskil Austad konstaterer at løsningen er bortimot optimal.

– Det kunne jo vært enda kortere avstand mellom næringsparken og deponiene, men når det gjelder både dieselforbruk og miljøutslipp er jo dette den absolutt beste måten å gjøre det på. Lastebilene kjører tomme bare 100 meter, fra tipping til lasting. Det er utrolig effektivt, slår han fast.

– Det var ingen krav om dette i anbudet, men vi vil jo gjerne prøve å tenke i disse baner, hvis det lar seg gjøre. Byggherren er naturligvis også fornøyd med løsningen. Vi er heldige som får det til på denne måten her. Vi har gjort noe tilsvarende tidligere, men ikke i så stor skala som her, sier han, før han påpeker at anleggsbransjen har en vei å gå når det gjelder massehåndtering.

– Bransjen var nok flinkere før når det gjelder massebalanse. Nå er det blitt mer dagligdags å bare deponere overskuddsmasser. Men vi entreprenører har som oftest ikke så mye vi skal ha sagt. Kravene må komme fra byggherrene, sier han.

Spaden ble stukket i jorda 12. januar i år, og i mai 2022 skal de første 100 målene være ferdig asfaltert. Men allerede høsten 2021 skal det være klart for å sette i gang byggingen av næringsarealer. (Foto: Runar F. Daler).

BYGGEKLART TIL HØSTEN: Spaden ble stukket i jorda 12. januar i år, og i mai 2022 skal de første 100 målene være ferdig asfaltert. Men allerede høsten 2021 skal det være klart for å sette i gang byggingen av næringsarealer. (Foto: Runar F. Daler).

18 biler – 7 rundturer daglig

Hele 18 lastebiler går i skytteltrafikk mellom Lensmyra og steinbruddene hver eneste dag. Ni av lastebilene tilhører Austad Maskinstasjon, mens resten er innleid. De rullerer på hvilket mottak de kjører til. Alle bilene går til ett og samme mottak tre uker i strekk, før de forflytter seg til neste.

Vi møter en av Austads sjåfører, Kenneth Østnes (33), og blir med i hans nesten splitter nye Mercedes Arocs på hans syvende og siste tur for dagen, mellom Lensmyra og steinbruddet i Verdal.

– Vi rullerer mellom mottakene på denne måten, slik at de i mellomtiden får tid til å fordele de tilkjørte massene og sprenge ut nye masser som vi skal hente, forklarer Østnes.

– Jeg laster opp ca. 25 kubikk myr på Lensmyra og får ca. 18 kubikk stein i retur i Verdal. Myra er en veldig lett masse, og vi får utnytta plassen i kassa maksimalt. Med steinmassene er det annerledes; da får vi ikke utnytta plassen på samme måte, og det veier til gjengjeld mye mer. Et fullt lass stein veier rundt 28 tonn, forteller han.

18 lastebiler går i skytteltrafikk mellom Lensmyra og steinbruddene hver eneste dag. Hver bil fylles opp med 25 kubikk jord- og myrmasser. (Foto: Runar F. Daler).

MASSEHÅNDTERING: 18 lastebiler går i skytteltrafikk mellom Lensmyra og steinbruddene hver eneste dag. Hver bil fylles opp med 25 kubikk jord- og myrmasser. (Foto: Runar F. Daler).

Fra Volvo til Mercedes – med «mirrorcam»

Østnes, som har jobbet hos Ausnes Maskinstasjon i 15 år (han begynte som anleggsmaskinfører og ble lastebilsjåfør i 2011), er svært tilfreds med sin nye «kontorplass».

– Jeg har kjørt Volvo i åtte år og var nok litt skeptisk til å gå over til Mercedes. Men jeg må innrømme at det har skjedd mye siden sist jeg kjørte Mercedes. Denne bilen er kjempegod å kjøre, og det er dessuten «siste skrik», med «mirrorcam» i stedet for vanlig sidespeil. Det fungerer ekstremt bra, sier han engasjert og peker på skjermene i førerhuset som erstatter de tradisjonelle speilene på utsiden.

– Det blir mindre luftmotstand, så man sparer dermed litt diesel, det blir mindre skitt på ruta, og ikke minst gir det skikkelig panoramautsikt ut til sidene; jeg har full oversikt. Dette er garantert framtida, ikke bare for lastebiler, men også anleggsmaskiner og jordbruksmaskiner, sier han med overbevisning.

Lastebilsjåfør Kenneth Østnes i Austad Maskinstasjon trives svært godt i sin nye Mercedes Arocs. Spesielt fornøyd er han med «mirrorcam» i stedet for vanlig sidespeil. (Foto: Runar F. Daler).

TRIVES: Lastebilsjåfør Kenneth Østnes i Austad Maskinstasjon trives svært godt i sin nye Mercedes Arocs. Spesielt fornøyd er han med «mirrorcam» i stedet for vanlig sidespeil. (Foto: Runar F. Daler).