AF Gruppen skal bygge det nye Vikingtidsmuseet

Statsbygg har signert kontrakt med AF Gruppen for det som skal bli det nye museumsanlegget for vikingtidssamlingen på Bygdøy i Oslo.

Det nye museet skal inneholde publikumsrettet samling av gjenstander fra Vikingskipsmuseet og fra Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, samt funksjoner for forskning og konservering.

Hele museumsanlegget blir totalt drøyt 13.000 kvadratmeter – tre ganger så stort som det nåværende Vikingskipsmuseet.

Annonse

– Blir en verdensattraksjon

– Det nye museumsanlegget blir verdens største og mest innholdsrike om vikingtiden. Bygget blir en verdensattraksjon, som vil gi publikum en unik mulighet til å oppleve verdens best bevarte vikingskip. Med denne kontrakten på plass kan vi starte planlegging av selve byggingen, sier byggherredirektør Marius Tunstad i Statsbygg i en pressemelding.

Statsbygg er byggherre for Vikingtidsmuseet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Byggestart er i 2022 og planlagt åpning av museet er i 2026.

Kontrakten, som er estimert til 870 millioner kroner, gjelder for et 9300 kvadratmeter stort nybygg, som skal ligge i direkte tilknytning til dagens vikingskipsmuseum. Foruten å huse vikingskipene og andre gjenstander skal nybygget også inneholde en restaurant, laboratorier med tilgang for publikum og et forskningssenter.

Det buede nybygget på 9300 kvadratmeter, skal ligge i direkte tilknytning til dagens korsformede vikingskipsmuseum. (Illustrasjon: Statsbygg/AART architects).

Samspillsentreprise

Prosjektet har spektakulær arkitektur, men også utfordrende grunn- og betongarbeider, strenge krav til miljø, inneklima og sikring av skjøre gjenstander. På grunn av prosjektets mange særtrekk har Statsbygg valgt å gjennomføre dette i en såkalt samspillsentreprise, der Statsbygg og AF Gruppen sammen skal utvikle prosjektet.

– I konkurranse med fire andre ble AF-gruppen valgt med grunnlag i deres gjennomføringsplan og solide erfaring, også fra andre samspillsprosjekter. I et krevende byggeprosjekt som dette, er det viktig for oss som byggherre å ha en god og erfaren entreprenør å spille på lag med, sier Marius Tunstad.