Rekordmange jenter har søkt på bygg- og anleggsteknikk

Årets søkertall til videregående opplæring viser at rekordmange jenter har søkt seg til de guttedominerte utdanningsprogrammene, bygg- og anleggsteknikk og teknologi- og industrifag.

Det er også 1000 flere søkere til yrkesfag enn til studieforberedende utdanningsprogram.

– Det er utrolig gøy å se at flere jenter nå vil ta utdanninger som tradisjonelt har vært dominert av gutter. Jeg tror flere jenter har fått interesse for disse programmene og at de ser at ikke bare gutter søker seg dit. Det er viktig at vi støtter de unge som tør å velge utradisjonelt, fordi vi har fortsatt et kjønnsdelt arbeidsmarked i Norge, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Annonse

Fra 4 til 10 prosent jenter

I 2012 var kun fire prosent av søkerne til bygg- og anleggsteknikk jenter. I år er andelen jenter hele 10 prosent av søkerne. Selv om utviklingen går i riktig retning, er det fortsatt store forskjeller i hva gutter og jenter søker seg til. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med.

– I den nye Fullføringsreformen regjeringen vil legge frem før påske, vil vi blant annet komme med tiltak om å sette i gang et arbeid med partene i arbeidslivet for å øke likestillingen i yrkesfagene og få flere til å velge utradisjonelt, sier Melby.

51 prosent har søkt yrkesfag

De siste årene har omtrent halvparten av elevene søkt seg til yrkesfag på Vg1. I år er andelen 51 prosent. Det er 1000 flere søkere til yrkesfag sammenliknet med studieforberedende.

–  Denne regjeringen har over flere år satset på yrkesfag, og det gir resultater. Flere søker seg til yrkesfag, flere får læreplass og flere fullfører og tar fagbrevet. Det er viktig for den enkelte, men også for Norge, sier Melby.

Se søkertallene hos Utdanningsdirektoratet her.