Ny veileder skal hindre farlig stoff på avveie

En ny veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal gjøre norske virksomheter bedre i stand til å hindre at farlig stoff misbrukes til kriminelle handlinger.

Mer enn 10 000 små og store virksomheter her i landet håndterer farlige stoffer. Anleggsmaskinen har tidligere skrevet om «slurv og alvorlige avvik på 7 av 10 sprengstofflagre». I tillegg kommer virksomheter som håndterer kjemikalier som kan brukes til å lage ulovlige eksplosiver.

DSB har nå laget en Veiledning om risikovurdering av uønskede tilsiktede handlinger med farlig sto­ff, som er rettet mot virksomheter og bransjer som håndterer denne type stoffer.

Annonse

Skal beskytte både virksomheter og samfunnet

Intensjonen er at veiledningen skal være et godt hjelpemiddel for alle virksomheter som håndterer farlige stoffer. Hovedfokus er hvordan farlig stoff kan komme på avveie eller misbrukes på stedet – hva må virksomhetene vurdere?

Ved hjelp av veiledningen skal virksomheten minimere sin sårbarhet overfor tilsiktede handlinger, slik at virksomheten selv og samfunnet for øvrig blir beskyttet.

Mange har en jobb å gjøre

– Hensikten med denne veilederen er å hjelpe virksomhetene med å lage gode risikovurderinger. Dette er viktig for å hindre at farlige stoffer havner i urette hender og, i ytterste konsekvens, brukes til alvorlige kriminelle handlinger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB i en pressemelding.

– Vår erfaring fra tilsyn med disse virksomhetene, er at fokuset på og kunnskapen om sikring av farlige stoffer er varierende. Mange er flinke, mens andre har en jobb å gjøre. Hensikten med veilederen å hjelpe virksomhetene med å kartlegge og tette hull i sikringen, fortsetter hun.

Reell fare

Ifølge DSB skal virksomhetene ha kunnskap om de farlige egenskapene til stoffene de bruker. Videre skal de arbeide systematisk for å hindre at disse stoffene benyttes til tilsiktede handlinger som kan skade samfunnet eller virksomheten, enten ved at stoffene misbrukes på stedet eller ved at de kommer på avveie og havner i urette hender. Terrorangrepet i Oslo sommeren 2011 og tyveriet av en bil med cyanid i 2019, er bare to eksempler på at utgangsstoffer for eksplosiver og farlige stoffer har kommet på avveie eller har blitt brukt til kriminelle handlinger.

– Dette handler ikke bare om tryggheten til innbyggerne. En forsvarlig håndtering av disse stoffene handler også om å beskytte virksomhetene, deres materielle verdier og ikke minst ansatte og besøkende, sier DSB-direktøren.

Veilederen, som er laget av Norconsult, på oppdrag fra DSB.