Disse – og alle andre bevegelige maskiner – skal ha ansvarsforsikring

Viktig presisering om den nye plikten til ansvarsforsikring på maskiner: Alle bevegelige maskiner skal ha egen forsikring. Uansett om de kan gå på vei eller ei, og uansett hvor fort eller sakte de kjører.

Like før jul skrev vi – og andre fagmedia – om en viktig endring i Bilansvarsloven: Fra og med 1. januar må alt av maskiner og utstyr som beveger seg i sin normale drift ha egen ansvarsforsikring.

Oppdatering: Det har i en senere artikkel blitt presisert at maskiner med hastighet 10 km/t eller mindre er unntatt fra krav om ansvarsforsikring. Se presiseringen her.

Annonse

Også beltegravere, valser og andre maskiner som går inn i begrepene «motorvogn» og «kjøretøy».

Tilbake i 1960 ble den daværende rasjoneringen på biler opphevet. Etter en eksplosiv vekst i antall kjøretøyer på norske veier ble Bilansvarsloven vedtatt i 1961.

Ansvarsforsikring

Loven påla eier av kjøretøyet å tegne ansvarsforsikring. Den skulle sikre skadelidte erstatning for skader påført person eller eiendom.

Bilansvaret er et objektivt ansvar, det betyr at skader forårsaket av kjøretøyet skal dekkes av kjøretøyets forsikring uansett skyld. Dette kjenner vi godt til som bileiere. Nå gjelder det også for maskiner.

Det er en smule usikkerhet ute og går om hvilke typer maskiner dette egentlig gjelder. Blant annet som følge av ulik informasjon i ulike medier. Vi i Anleggsmaskinen skrev først – basert på informasjon fra If – at plikten gjelder alle maskiner som kan gå på vei. Det vil effektivt utelukke blant annet beltegravere.

Noen mener også å ha fått med seg at plikten kun gjelder maskiner som kan kjøres over en viss hastighet.

Dette blir nå presisert fra juridisk avdeling i If. Ansvarsforsikringplikten gjelder alle bevegelige maskiner. Uansett størrelse, kjørehastighet eller om doningen er registreringspliktig eller ikke.

Alle kjøretøy

Ulf Michaelsen, If. (Foto: MEF region øst)

– Dette gjelder ALLE kjøretøy. Det er ikke noe kriterium for BAL-ansvar at maskinen kan kjøres lovlig på offentlig vei. BAL-ansvar er også aktuelt når det er et kjøretøy volder skade på avstengt sted, sier Ulf Michaelsen i If.

– Forsikringsplikten etter bilansvarsloven blir mer omfattende. Dette kan være traktorer, gravemaskiner og liknende. Skade som lovlig uregistrerte motorvogner gjør, vil etter forslaget gå inn under bilansvarsloven også når skaden skjer utenfor et sted der «ålmenta kan ferdast», opplyser If.

Kun ett unntak

Det er kun ett unntak: For maskiner som står dønn i ro i sitt arbeid. Eller sagt med lovens ord: «…motorvogna vert nytta til anna enn køyredoning».

Dette var én presisering av plikten til ansvarforsikring for anleggsmaskiner. Fortsatt gjenstår det spørsmål som må avklares. Komprimeringsutstyr, for eksempel. Plikten gjelder større valser. Gjelder den også små grøftevalser? Hvor går eventuelt grensen? Hva med vibroplater og hoppetusser, må de ha ansvarsforsikring?

Svar på det følger – antakelig også andre oppdateringer.