If presiserer om ansvarsforsikring på maskin

Nå må maskiner på anleggs- og skogsmaskiner ha egen ansvarsforsikring. En stor andel maskiner er fortsatt unntatt forsikringskravet, av én bestemt årsak. To av disse må ha ansvarsforsikring – den tredje er unntatt. Her er en viktig presisering fra If.

Vi har tidligere skrevet at anleggs- og skogsmaskiner fra årsskiftet må ha sin egen ansvarsforsikring. Dette kommer av en endring i Bilansvarsloven. Utgangspunktet er at alle maskiner som beveger seg må ha ansvarsforsikring.

Grunnlaget for det vi skrev kom fra forsikringsselskapet If. Som så ofte ellers ved innføring av nye regler hersker det noe usikkerhet om hvor grensene går, hvilke maskiner reglene gjelder for og hvilke som er unntatt fra reglene.

Annonse

Så også når det gjelder ansvarsforsikringskravet på anleggs- og skogsmaskiner.

La oss rydde én ting av veien først: Det spiller ingen rolle om maskinen er ment å kunne kjøres på vei eller ikke. Kan maskinen bevege seg, så må den ha forsikring.

Unntak 1: Hastighet

Så kommer vi inn på unntakene. Her er kjørehastighet et springende punkt. Det er ikke tatt direkte inn i Bilansvarsloven, men en kongelig resolusjon fra 1961 gjelder fortsatt: Den angir at bilansvarsloven ikke gjelder for motorvogner som er bygd for «største køyrefart 10 km/time og som det er vanskelig å endre til større køyrefart».

– Juridisk avdeling i If har for sikkerhets skyld tatt kontakt med. Samferdselsdepartementet. Vi har fått bekreftet derfra at denne bestemmelsen fortsatt gjelder, sier Ulf Michaelsen i If.

Det vil si at maskinen ikke trenger ansvarsforsikring om den har en kjørehastighet på 10 km/t eller mindre. Det vil blant annet effektivt utelukke de aller fleste beltegravere og mye annet beltegående utstyr.

Gravemaskin klatrer opp i lastebil

Beltegraveren kan bevege seg. Ansvarsforsikring trenger den ikke, fordi den ikke kan kjøres i over 10 km/t. (Foto: Jørn Søderholm)

Kan maskinen kjøre fortere enn 10 km/t må den ha ansvarsforsikring.

Unntak 2: Styres til fots

Videre gjelder kravet om ansvarsforsikring ikke for maskiner kun styrt av folk til fots. Her kommer definisjonen definisjonen av «motorvogn» i § 3 inn i bildet. Her står det motorvogn er kjøretøy som drives med motor og er ment til å kjøres på bakken.

I samme bestemmelse står det at motorvogn ikke er «…køyretøy som er så laga at det einast kan styrast av folk til fots». Den er litt mer interessant for oss.

Det er nemlig et unntak for alt av småutstyr som opereres av folk til fots. Være seg vibroplater, hoppetusse, småvalser, gressklippere, snøfresere og sånt. Håndstyrt utstyr trenger ikke ansvarsforsikring.

Derimot vil større versjoner av gressklippere, småvalser, snøfresere, smådumpere og annet som opereres av en fører som sitter oppå eller inni måtte ha ansvarsforsikring. Så lenge de kan kjøres fortere enn 10 km/t, vel å merke.

Erstatningsansvar

Husk at et bedriftens generelle erstatningsansvar fortsatt kan være relevant ved uhell, også med arbeid med utstyr som ikke omfattes av det nye kravet.

– Dette vil du fortsatt ha dekket med din bedriftsansvarsforsikring. På bakgrunn av uklarheter om lovens virkeområde før ikrafttredelse, og fortsatt noe usikkerhet knyttet til praktisering av loven, har If valgt å tilknytte Bilansvar til arbeidsmaskindekninger noe bredere enn lovens bokstav tilsier. Etter hvert vil dette tilpasses mer. Uansett er MEF-medlemmer forsikret i If trygge på at ansvaret er ivaretatt, understreker Ulf Michaelsen i If.