Denne må ha egen ansvarsforsikring

Bilansvarsloven får viktige endringer fra 1. januar. Hva har det med anleggsmaskiner å gjøre? Jo, ganske mye. Du kan være skyldfri, men likevel bli erstatningspliktig for 100 millioner kroner.

La oss ta det viktigste først: Fra og med 1. januar må alt av maskiner og utstyr som kan ferdes langs vei ha egen ansvarsforsikring.

Oppdatering: Det har i en senere artikkel blitt presisert at maskiner med hastighet 10 km/t eller mindre er unntatt fra krav om ansvarsforsikring. Se presiseringen her.

Annonse

Ja, det gjelder også hjulgravere, hjullastere og uregistrerte dumpere. De har til nå ikke vært pålagt å ha egen ansvarsforskring. Men om noen få dager MÅ de altså ha det.

Det er en konsekvens av endringer i Bilansvarsloven som trår i kraft 1. januar. Det vil ha store konsekvenser for MEF-medlemmer og andre entreprenører med ustyr som kan bevege seg langs vei.

Ansvar uten skyld

La oss ta et eksempel som dessverre er fullt tenkelig: En uvedkommende kommer inn på et anleggsområde, og blir påkjørt av en anleggsmaskin. Selv om føreren av maskinen ikke har noe skyld, så vil maskinen få ansvar etter de nye reglene i Bilansvarsloven.

En gang til:

Ja, føreren av maskinen kan være fullstendig uten skyld i at den uvedkommede som forvillet seg inn i maskinens arbeidsområde blir skadd eller dør. Likevel får eieren av maskinen et erstatningsansvar etter de nye reglene.

Tenk over det, du.

Kan bli veldig dyrt

Ulf Michaelsen, If. (Foto: MEF region øst)

– Hvis maskinen ikke har ansvarsdekning, så er det eier av maskinen som blir ansvarlig. Det kan fort bli veldig dyrt, sier Ulf Michaelsen.

Han er avtaleansvarlig for MEF-avtalen i If. Der i gården har man sørget for at alle medlemmer som er forsikret i If, er dekket av de nye reglene fra årsskiftet. Det betyr to ting:

  • Forsikrede maskiner får ansvarsforsikring fra første hovedforfall.
  • If vil dekke dette fra 1.januar 2021, uavhengig av hovedforfallsdato.

Lagrede uregistrerte lastebiler, person- og varebiler vil bli dekket av ny poolordning via  Trafikkforsikringsforeningen, TFF.

Ansvarsforsikring

Tilbake i 1960 ble den daværende rasjoneringen på biler opphevet. Etter en eksplosvi vekst i antall kjøretøyer på norske veier ble Bilansvarsloven vedtatt i 1961.

Loven påla eier av kjøretøyet å tegne ansvarsforsikring. Den skulle sikre skadelidte erstatning for skader påført person eller eiendom. Bilansvaret er et objektivt ansvar, det betyr at skader forårsaket av kjøretøyet skal dekkes av kjøretøyets forsikring uansett skyld.

Dette kjenner vi godt til som bileiere. Nå gjelder det også for maskiner.

Grensen for høyeste erstatning under bilansvaret for tingsskade på 10 millioner kroner har stått uendret i mange år. Men fra 1. januar 2021 endres dette drastisk. Taket på erstatningen økes nemlig fra 10 til 100 millioner kroner.

Gjelder alle kjøretøy

Bilen t.v. har «alltid» hatt krav om ansvarsforsikring. Nå må også maskinen t.h ha det. (Foto: Jørn Søderholm)

I tillegg vil nå Bilansvaret nå altså gjelde for alle kjøretøy som kan ferdes langs vei, og ikke kun registreringspliktige kjøretøy. For entreprenører vil dette bety at uregistrerte gravemaskiner, dumpere, hjullastere og lignende, nå vil bli omfattet av de nye reglene.

– Utvidelsen av bilansvaret kan medføre noe mer skadeutbetalinger. Vi tror økningen blir liten på kort sikt. MEF-medlemmer og If-kunder skal være trygge på at denne endringen blir godt ivaretatt, og at man kan fortsette virksomheten din som vanlig, sier Ulf Michaelsen.