Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta.Stad skipstunnel. (Illustrasjon: Kystverket/Snøhetta).

Stad skipstunnel realiseres

Etter regjeringens budsjettforhandlinger med Fremskrittspartiet (FrP), er det satt av midler til oppstart av Stad skipstunnel i 2021.Prosjektet er nå beregnet til å koste 3,45 milliarder kroner å bygge. Samferdselsdepartementet vil så snart som mulig legge fram et forslag for Stortinget om bevilling til tunnelprosjektet.

Mulig oppstart i 2021

– Stad skipstunnel er et spennende prosjekt, som er unikt i verdenssammenheng. Det har vært en lang reise, og midlene har ikke alltid strukket til. Etter budsjettforhandlingene har det kommet penger til oppstart i 2021. Det betyr at prosjektet blir gjennomført. Dette er en stor dag for Nordvestlandet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding.

Prosjektet har ennå ikke vært til behandling i Stortinget. Derfor vil Samferdselsdepartementet legge fram en proposisjon om prosjektet så snart som mulig. Så snart prosjektet er godkjent av Stortinget, kan arbeidet fortsette. Kystverket tror det er mulig å starte byggingen mot slutten av 2021.

Annonse

Stad skipstunnel har vært utredet og kvalitetssikret mange ganger. Senest i 2018. Da viste kvalitetssikringen at prosjektet ville koste 3,7 milliarder kroner, 1 milliard kroner mer enn det som ligger i Nasjonal transportplan.

– Viktig for Vestlandet

Siden den gang, har Kystverket gått gjennom prosjektet for å få ned kostnadene. I høst har Kystverkets forslag vært på en forenklet kvalitetssikring. Sluttrapporten var klar 5. november. Den slo fast at prosjektet vil koste 3,45 milliarder kroner.

– Stad skipstunnel er et viktig prosjekt for Vestlandet. Stadhavet er et av de mest værutsatte langs norskekysten. Med en tunnel vil vi bedre sikkerheten til sjøs. Prosjektet vil også legge til rette for etablering av en hurtigbåtrute og overføring av gods fra land- til sjøtransport, sier samferdselsministeren.