Hareide lover mer til Statens vegvesen i NTP

I statsbudsjettet for 2021 får Nye Veier penger til stø kurs og jernbanen får mer til å dekke kostnadssprekk – på bekostning av Statens vegvesen. Men samferdselsminister Knut Arild Hareide lover andre boller i NTP.

Samferdselsministeren stilte mandag sammen med statsminister Erna Solberg opp på politikeres favorittaktivitet: Snorklipping og veiåpning.

Nærmere bestemt åpning av E6 Kolomoen-Moelv, Norges lengste sammenhengende veistrekning bygget noen gang.

Annonse

En festdag for byggherre Nye Veier AS. Der i gården var man også fornøyd da Hareide, Solberg og resten av regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021.

Nye Veier på stø kurs

Der får Nye Veier bevilgninger til stø kurs på planlagt aktivitet.

Jernbane får mer, mens investeringer gjennom SVV er betydelig redusert.

– Er det et uttrykk for en fordeling og et aktivitetsnivå vi kan forvente også når NTP legges fram på nyåret?

– Nei. Det kan du være veldig trygg på. Det som skjer i budjsettet for 21 er fordi vi har så store kostnadsoverskridelser på investeringer på jernbanen. Det vil ikke være en føring du kjenner igjen når du kommer til NTP, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide til Anleggsmaskinen.

Mer til jernbane

Kuttene på SVV-investeringer på vei er i følge ham en direkte konsekvens av at jernbanen måtte ha mer penger for å dekke opp kostnadssprekker på pågående prosjekter.

Man måtte rett og slett ta penger fra Statens vegvesen for å unngå anleggsstopp på jernbane.

– Enten det, eller vi måtte stoppet opp anleggsarbeider på jernbanesiden. Det har vi aldri gjort, og det har ikke vært aktuelt for oss. Vi ønsker å jobbe best mulig videre. Det å stoppe prosjekt, bygge ned, ta pause i to år og så bygge opp igjen, det er det dummeste vi kan gjøre. Det måtte vi unngå på jernbanesiden, sier han til Anleggsmaskinen.

Han måtte løpe videre i programmet for veiåpningen før vi rakk å stille neste spørsmål: Hva vi kan forvente av satsing gjennom Statens vegvesen når Nasjonal Transportplan (NTP) legges fram tidlig i 2021?

«Store oppgaver» i NTP

Hareide lover imidlertid overfor Bygg.no at Statens vegvesen «skal få store oppgaver» i NTP.

SVV har i forbindelse med regionreformen mistet rundt 1400 medarbeidere til regionene sammen med overtakelsen drift, vedlikehold og bygging av fylkesveier. Hareide forsikrer at regjeringen er oppmerksom på både kompetanselekkasje og behovet for å opprettholde et solid Statens vegvesen.

– Når jeg kommer med NTP, vil det oppleves som et godt svar på dette. Nå har vi hatt mye fokus på Nye Veier. Men jeg vil sammenlikne litt med da TV2 kom i sin tid. Det ble det en utfordring for NRK, men det gjorde NRK bedre. Jeg tror vi trenger begge aktørene, sier han.

Selv om Statens vegvesen nå opplever en liten nedgang i budsjettet for 2021, minner han overfor Byggeindustrien om at Statens vegvesen har fått betydelig økte bevilgninger de siste årene.

– Nedgangen nå skyldes jernbanen. Det har vi vært tydelige på. Det er ingen regel som vil bli fulgt opp i årene som kommer, sier han.