Norges lengste sammenhengende veiutbygging åpnet av lærling

E6 Kolomoen-Moelv ble offisielt åpnet mandag. Det er Norges lengste sammenhengende veiprosjekt. Snora ble klippet av betongfaglærling Håkon Harkestad (24).

– E6 Kolomoen-Moelv gjennom Innlandet er den lengste veistrekningen som er bygget i Norge noen gang. 43 kilometer bygget ferdig på 41 måneder er smått imponerende. Dette kommer folk og næringslivet til gode, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

E6 Kolomoen-Moelv er et prosjekt Nye Veier har hatt ansvaret for. Strekningen er bygget ut gjennom i tre deler.

Annonse

Mandag åpnet den siste strekningen, Brumunddal-Moelv. Når Moelvkrysset åpner 1. desember, er hele prosjektet ferdig.

Raskere og billigere

– Nye Veier har igjen vist at man kan bygge vei raskere og billigere med de rette forutsetningene. Prognosene for sluttkostnadene i dette prosjektet ligger på 1,5 milliarder kroner under de opprinnelige anslagene. Det er mye penger spart, som selskapet kan bruke til andre prosjekter, sier samferdselsministeren.

E6 gjennom Innlandet er en viktig veistrekning. Spesielt for næringslivet i regionen og resten av landet. Reisetiden vil kuttes 10 minutter én vei.

– Det er ingen tvil om at de lokale og regionale bedriftene kommer til å tjene på tidsbesparelsen. Samtidig er dette en viktig vei for næringen ellers i landet også. For eksempel er dette hovedtransportåra for bedrifter på Nordvestlandet, som skal få varene sine ut til Norge, og resten av verden. Med denne veien på plass, blir det tryggere og mer forutsigbart for næringstransporten, sier Hareide.

Lærling Håkon klippet snora

Veidekke har vært entreprenør på prosjektet. Statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Knut Arild Hareide var på åpningen.

Snora ble klippet av betongfaglærling Håkon Harkestad (24) i Veidekke.

Han har vært med å bygge deler av veien, og hadde en ekstra stor dag på åpningen.

For to år siden var Håkon Harkestad arbeidsledig og hadde få fremtidsplaner. Han hadde sluttet på videregående før han var ferdig med fagbrevet som barne- og ungdomsarbeider, og visste ikke hva han skulle gjøre.

– Jeg slutta fordi jeg hadde valgt feil utdanning. Jeg var usikker på meg selv og følte at fremtida mi også var usikker, sier han til NRK.

Skole på byggeplass

Gjennom E6-utbygginga fikk han en ny sjanse. Veidekke har gjennom hele byggeperioden satset på ungdommer som ikke har fullført videregående skole.

Gjennom prosjektet «Skole på byggeplass» får ungdommer som Håkon mulighet til å ta fagbrev og jobbe med veiutbygging samtidig.

Utbyggingen av nye E6 gjennom Innlandet har gått raskere enn forventa.

Hele strekninga fra Kolomoen til Moelv har Håkon Harkestad og kollegene hans sørga for å bygge åtte måneder raskere enn planlagt, og med betydelig lavere kostnader.

For bilistene betyr det 10 minutter kortere reisetid.

– Det har mye å si for folk, men spesielt næringslivet. Dette er hovedtransportåra for dem som kommer fra Nordvestlandet, der det er store næringsklynger. Dette gjør transporten mer forutsigbar, trygg og effektiv for bedriftene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide og Erna Solberg hilser på Julie Brodtkorb i MEF og arbeidere i Veidekke. (Foto: Jørn Søderholm)