Statsbudsjettet: MEF-sjefen frykter en kald vinter for entreprenører

Statsbudsjettet er lagt fram. Jernbane får fem milliarder mer, mens Statens vegvesen får tre milliarder mindre til investeringer. – Dette er ikke tiden for å kutte i investeringer på vei, sier MEF-sjef Julie Brodtkorb. Hun frykter det blir en kald vinter for entreprenørnæringen.

– Jeg frykter en kald vinter i anleggsbransjen, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb i en kommentar til Regjeringens forslag til statsbudsjett som ble lagt fram i dag.

For mange av MEFs medlemmer i anleggsbransjen er det allerede lite jobbe å regne på, og dermed mange om beinet på tilgjengelige jobber.

Annonse

Store kutt i investeringer på vei

Det ligger ikke an til å bli bedre neste år, bedømt etter prioriteringer i statsbudsjettet. I alle fall ikke på veisiden.

Statens vegvesen får nemlig to milliarder mindre til investering i vei. Et kutt på én milliard i bompengeinntekter til SVV kommer i tillegg til det, og utgjør et samlet kutt på tre milliarder i tilgjengelige midler til investering på vei.

Det utgjør et budsjettkutt på 1,9 prosent.

Statens vegvesen får én milliard mer til drift og vedlikehold. Rundt halvparten av det «forsvinner» i merkostnader på oppløsning av sams vegadministrasjon i forbindelse med regionreformen.

Regjeringens forslag på riksvei:

 • 5 milliarder til vedlikehold og fornying
 • 18,7 milliarder til investeringer (både Statens vegvesen og Nye Veier)
 • 100 millioner i tilskudd til utbedring av fylkesveier som er viktige for næringstransport

Nye Veier

I Nye Veiers portefølje kan disse prosjektene få oppstart i 2021:

 • E6 Kvænangsfjellet i Troms og Finnmark
 • E6 Kvithammer-Åsen i Trøndelag
 • E6 Ulsberg-Vindåsliene i Trøndelag
 • E6 Moelv-Roterud-Storhove-øyer i Innlandet (tre prosjekter)
 • E39 Herdal-Røyskår i Agder.

– Omtrent som forventet. Dette gir oss anledning til å holde tempoet oppe, sier kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier.

Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland er ikke særlig fornøyd med budsjettet.

Statens vegvesen

Fire veiprosjekt får oppstart i 2021-budsjettet. Dette er veiprosjektene som får midler til forberedelser og eventuell oppstart i 2021:

 • E39 Myrmel – Lunde
 • E39 Ørskogfjellet (krabbefelt)
 • E39 Lønset – Hjelset
 • RV4 Roa – Gran grense

– Forberedelser foregår på E18 Lysaker – Ramstadsletta i Viken. Vegvesenet jobber videre med planlegging av OPS-prosjektene rv.555 Sotrasambandet og E10 Hålogalandsveien, samt E8 Sørbotn – Laukslett, heter det i i en pressemelding fra Statens vegvesen.

For jernbane er det motsatt. Samlet får jernbanesektoren fem milliarder mer å rutte med.

Trenger å sikre jobber

Nedprioriteringen av investeringer på vei får MEF til å reagere sterkt.

– Det er lite jobber å regne på for våre medlemmer i anleggsbransjen nå. Vi ser i budsjettet at det er behov for en offensiv mot-konjunkturpolitikk for å sikre jobber i hele Norge. Derfor er det skuffende at ikke det er flere samferdselsprosjekter. Dette er ikke tiden for å kutte i investeringene fra Statens vegvesen, sier MEF -direktør Julie Brodtkorb.

Hun er også svært skuffet over at regjeringen ikke følger opp Stortingets krav om endringer i regelverket rundt MVA på omtvistede beløp.

– Her løser ikke regjeringen det som er hovedutfordringen til entreprenørene, som er de lange tvistene. Dette må Stortinget rette opp i. Nå forsøker regjeringen å skusle bort en seier FrP kjempet inn i revidert budsjett, og som anleggsbransjen bejublet dem for, sier Brodtkorb.