Stortinget: Vil ha utsatt MVA på omtvistede fakturaer

Spørsmålet om merverdiavgift på fakturer med omtvistet beløp har kommet et stort skritt videre. Stortinget ber om nye regler for utsatt MVA-plikt. – Fantastisk, sier MEF.

En liten men viktig nyhet unnslapp oppmerksomhet i gårsdagens politiske enighet på Stortinget om budsjett og ny tiltakspakke.

Nå er et flertall på Stortinget enige om en annen ting som er viktig for maskinentreprenører: Merverdiavgift på omtvistede beløp.

Annonse

Merverdiavgiften i dagens regelverk tidfestes når faktura utstedes. Det spiller ingen rolle om fakturaen faktisk blir betalt eller omtvistet.

Flertall for nye MVA-regler

Et flertall i Finanskomiteen på Stortinget er enige: Det er ikke bra. Det vil komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti bli kvitt.

– Nåværende regelverk innebærer dermed at entreprenørene kan bli nødt til å innberette og betale merverdiavgift på krav som oppdragsgiveren bestrider og nekter å betale, skriver Finanskomiteen i et dokument med merknader til revidert nasjonalbudsjett.

Flertallet i komiteen mener dette utsetter entreprenørene for en betydelig og unødvendig likviditetsbelastning. Komiteen foreslår derfor at Stortinget skal be regjeringen om forslag til endringer i mva-regelverket for entrepriser.

MVA ved betaling mottatt

I bygge- og anleggsperioden vil komiteen at mva-plikten utløses når leverandør mottar delbetalinger for utført arbeid eller tilførte materialer.

– Det bør gis rom for at partene kan innrette seg slik at entreprenøren ikke trenger å innberette og betale merverdiavgift av omtvistede krav underveis. Det vil si frem til fullføring av prosjektet. Stortinget ber regjeringen fremme forslag i tråd med dette i forbindelse med framlegging av statsbudsjettet for 2021, skriver komiteen.

– Dette er fantastisk! Nå har vi flertall på Stortinget, sier MEF-direktør Julie Brodtkorb.

Hun er glad for at regjeringspartiene og Fremskrittspartiet nå krever at regjeringen sender dette på høring. Det gir MEF store forhåpninger om at et rettferdig MVA-regelverk er på plass i statsbudsjettet for 2021.

– Det er i såfall en stor seier for alle de entreprenører som har jobbet for å få forståelse for urettferdigheten i det regelverket som er i dag, sier Brodtkorb.