Forlenget permittering og 700 millioner mer til riksvei-arbeid

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre ble torsdag ettermiddag enige med Fremskrittspartiet om både revidert nasjonalbudsjett og nye koronatiltak. Permitteringsordningen forlenges, og det bevilges 700 millioner mer til arbeid på riksveier.

Partiene er enige om å forlenge permitteringsordningen – perioden arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt – til 31. oktober.

Fra før var ordningen forlenget ut juni.

Annonse

Maksimal periode med fritak fra lønnsplikt er i utgangspunktet 26 uker i løpet av en 18-månedersperiode. Ved å utvide perioden vil arbeidstagere fremdeles kunne få dagpenger under permittering, selv om den opprinnelige grensen er nådd.

700 millioner til riksvei-arbeid

Enigheten om revidert nasjonalbudsjett og tiltakspakke innebærer at blant annet at Fremskrittspartiet fikk gjennom et ønske om 700 millioner kroner til investerings- og vedlikeholdsprosjekter på riksveinettet.

Det liker MEF.

– Vi er fornøyde med at stortingsflertallet nå synes å ha forstått alvoret i anleggsbransjen, og at det bevilges mer til prosjekter som kan settes raskt i gang. Et dårlig budsjett har blitt bedre, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørens Forbund i en pressemelding.

Trenger mer aktivitet

Julie M. Brodtkorb, administrerende direktør i MEF. (Foto: Jørn Søderholm)

Men faren er ikke over av den grunn. MEF oppfordrer politikerne til å følge utviklingen i bransjen tett fremover.

– Denne økningen var kjærkommen, men bidrar ikke til å fjerne all usikkerhet rundt markedssituasjonen til høsten. Jeg registrerer at politikerne uttaler at det vil komme nye pakker hvis det er nødvendig. Her vil blant annet utviklingen i kommunal sektor være avgjørende. Vi må få opp aktiviteten i dette viktige markedet, sier Brodtkorb.