Erna tok første spadetak på E6 Ranheim-Værnes

Nye Veier er endelig i gang med utbyggingen av ny og forbedret E6 fra Ranheim til Værnes. Statsminister Erna Solberg tok det aller første spadetaket.

Nye Veier skal, sammen med entreprenør Acciona med rådgiver Rambøll Norge AS, bygge 23 km motorvei fra Ranheim til Værnes. Med fire felt, midtdeler, doble tunnelløp og fartsgrense på 110 km/t, skal trafikantene få en mer trafikksikker vei med bedre trafikkflyt og kortere reisetid. Tirsdag 1. september var det markering av anleggsstart, og ifølge en pressemelding fra Nye Veier var både ordførere, kommunedirektører, representanter fra næringslivet og entreprenør- og transportbransjen, og ikke minst statsminister Erna Solberg, til stede på seansen.

– Bedre veier vil bety bedre sammenbygging, større arbeidsmarkedsregion og bedre muligheter for næringslivet i Trøndelag, hvor ikke alle kan jobbe digitalt. Det er fortsatt mange i vårt land som trenger fysisk transport for å få tingene gjort. Vi mener det er riktig å bygge landet sammen, sa statsminister Solberg til de fremmøtte.

Annonse

Én rose for hver drept eller skadd

Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, var også med på markeringen, og han hadde med seg en symboltung rosebukett.

– Ny E6 mellom Ranheim og Værnes er en gigantinvestering på et kjærkomment tidspunkt. Den bygger landet, regionen og arbeidsmarkedet sammen. Den reduserer reisetiden, øker verdiskapingen, og den fjerner kø- og gjennomgangstrafikk. Jeg har likevel med meg 22 roser i denne anledningen. Det er én rose for hvert menneske som er drept eller hardt skadd på strekningen Ranheim til Åsen bare de siste ti årene. Det tegner en enda større himmel over det prosjektet som tusenvis av årsverk nå skal ta fatt på, sa Vigdenes før han overrakte 22 røde roser til statsministeren.

Ordfører i Stjørdal kommune, Ivar Vigdenes, ga Erna Solberg 22 røde roser. Èn rose for hver drepte og hardt skadde på strekningen Ranheim-Åsen de siste ti årene. Med ny E6 vil trafikksikkerheten på denne strekningen bli langt bedre. (Foto: Nye Veier).

Takket alle

Utbyggingsdirektør i Nye Veier, Johan Arnt Vatnan, benyttet anledningen til å takke alle som har bidratt i prosjektet.

– Takk til Acciona, til Multiconsult og Rambøll. Takk til saksbehandlerne i administrasjonene i kommunene, i fylkeskommunen og andre sektormyndigheter. Takk til næringsliv og spesielt til Norges Lastebileierforbund for all støtte. Og takk til alle medarbeidere i Nye Veier som har stått på sent og tidlig for å komme dit vi er i dag.

Det er mange som har bidratt. Den som likevel fikk det ærefulle oppdraget med å ta første spadetak, var selvfølgelig statsministeren. Med trillebårehjelp av ordfører Ivar Vigdenes.  Planlagt åpning av ny E6 fra Ranheim til Værnes er i 2025.

Fakta om prosjektet:

  • 23 km lang E6 strekning mellom Ranheim og Værnes
  • Prosjektkostnad: 5,2 mrd. NOK ekskl. mva.
  • Hastighet: 110 km/t
  • Ferdigstillelse Ranheim-Reitan: 2023
  • Ferdigstillelse Reitan-Hommelvik: 2024
  • Ferdigstillelse av prosjektet: 2025
  • Totalentreprenør Acciona Construcion