Ny politisk plan om massehåndtering i Trøndelag

Nå kommer en regional utredning om håndtering og lagring av rene masser i Trondheimsregionen. Det har vært en verkebyll der i årevis. Entreprenører jubler forsiktig.

– Vi er veldig glad vi har fått dette til. Men det forplikter også. Vi må behandle det seriøst, ta en skikkelig runde på det i høst og forankre det hos medlemmene.

Det sier regionsjef Øyvind Bergset i MEF region midt.

Annonse

– Vi har jobbet med dette siden 2012. Påpekt utfordringer og behov. De siste par årene har vi gjennom arbeidsgruppa fått adgang til blant annet formannskap som har vært interessert i å høre hva vi mener. Dit hadde vi ikke kommet om vi ikke hadde en seriøs holdning til temaet.

Det sier en like strålende fornøyd entreprenør og MEF-tillitsvalgt Jonas Myhr i Jernbetong AS.

Fornøyd

FORNØYD: Jonas Myhr (t.v.) i MEF Trøndelag og Øyvind Bergset i MEF region Midt. (Foto: Jørn Søderholm)

Vi møter de to en fredag ettermiddag i slutten av juni, på MEFs regionkontor i Trondheim.

Det er verken den varme junisola eller tanken på fredagspilsen som fremkaller smilet hos de to. Derimot et dokument som ligger på bordet foran dem.

Anonymt av utseende, beskjedent i størrelse og med en tittel bare en byråkrat kan elske: «Massedeponi i Trondheimsområdet», med den oppklarende undertittelen «oppdatering regional utredning av områder for deponering av rene masser».

Sprengstoff-tema

De lite tabloide titlene peker på et elsket og hatet tema, og et innhold som er bortimot sprengstoff for entreprenørnæringen i Trondheimsregionen. Ikke bare der, forresten.

Dokumentet berører et tema som er viktig for entreprenører over hele landet. Masser. Rene masser. Deponi og transport, lagring og håndtering av rene masser.

Du vet, masser som hentes ut fra ett sted, ikke nødvendigvis kan brukes et annet sted og må lagres et sted. Enten i påvente av behandling og gjenbruk, eller mer permanent. Masser som ikke skulle vært et problem, men i stedet en ressurs som kan bidra positivt i nærmiljøet.

Trondheim og nabokommuner

Det er Trondheimsregionen – bestående av Trondheim og nærliggende kommuner i en felles enhet – som nå har politisk vedtatt utredningen om massedeponi i Trondheimsområdet.

– Vi ser for oss at det kan gi en mer likelydende saksbehandling i kommunene i regionen. Det blir en enklere prosess å komme i mål. Det vil forhåpentlig gi oss flere mindre deponier, kortere transportveier og færre kilometer pr tonn kjørt på lokalveinettet, sier Jonas Myhr.

Kjøres kortere vei

– Arbeidet med denne utredningen startet i fjor høst. I fortsettelsen av dette skal det blir enklere å få til mindre deponier. En større andel masser skal kunne kjøres kortere vei og gjenbrukes som dyrket jord, sier Øyvind Bergset.

Hvert år tas det ut, flyttes og lagres i underkant av to millioner kubikkmeter masser i Trondheimsområdet. Det vil si rene masser for varig lagring. Mye av det er myrmasser, med liten mulighet til gjenvinning eller foredling. Masser fra veibygging ikke inkludert i det tallet.

Egen massedeponi-gruppe

MEF i Trøndelag opprettet for et par år siden en egen massedeponigruppe. Denne gruppa har arbeidet aktivt og seriøst med temaet.

Et arbeid som altså nå har blitt «belønnet» med at politikerne har tatt både temaet og entreprenørnæringen på alvor.

Gruppa har i tillegg til Jonas Myhr og Øyvind Bergset bestått av Runar Evensen fra Brende AS og Per Morten Bjerkli fra Brødrene Bjerkli AS. Nettopp ønsket om å bli tatt på alvor har vært en viktig drivkraft i det gruppa har arbeidet med.

Jonas Myhr mener det har vært viktig å opptre seriøst – og at det blir enda viktigere framover.

Likt regelverk

– Regelverket skal være likt over hele landet. Men på nær sagt hvert eneste offentlige kontor vi henvender oss til, møter vi en holdning om at entreprenører er noen griser. Nå har vi fått et viktig gjennomslag. Men det er viktig at alle tar dette på alvor, sånn at vi ikke skjemmer ut hele næringen, sier Myhr.

Utredningen er ute på høring nå i høst. Her er MEF Trøndelag en høringsinstans. Nå skal MEF ta utredningen opp til en grundig behandling blant medlemmene.

– Vet dere allerede nå hva dere vil si i høringssvaret?

– Nei. Vi har en jobb å gjøre mot enkeltmedlemmer først, sånn at vi vet at medlemmene får det de ønsker. Vi skal ha felles møte på dette med flest mulig medlemmer, sier Øyvind Bergset.

– Det er viktig at flest mulig medlemmer blir tatt med på råd. Våre møter er vanligvis populære blant medlemmene når det handler om masser, tilføyer Jonas Myhr.