Gratis nettbaserte kurs for anleggs- og skogsbransjen

Nå kommer det en rekke kurs- og videreutdanningstilbud fra fagskoler og andre aktører, som tilbyr opplæring i anleggs- og skogsentreprenørbransjen. Og de er gratis.

– Vi jobber for at ansatte og permitterte skal få muligheten til å heve sin kompetanse, både for å kunne håndtere omstillinger framover og for å få påfyll av kompetanse, mens næringene er satt under press på grunn av koronakrisen. Mange tilbud starter allerede i juni og juli. Det skriver Kompetanse Norge i en pressemelding.

Maskinentreprenørenes forbund (MEF), Norsk arbeidsmandsforbund (NAF), Entreprenørforeningen bygg og anlegg (EBA), LO og NHO samarbeider med Kunnskapsdepartementet og Kompetanse Norge for å sette i gang korte og relevante utdanningstilbud for alle som arbeider i bransjen. Samarbeidet sikrer at kompetansetilbudene er relevante og har god kvalitet.

Annonse

Opplæringstilbudene

Opplæringstilbudene er for ansatte, permitterte og ledige i bransjene. Kursene foregår via nett og de er helt gratis. Dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb.

Foreløpig tilbyr fagskolen Vea et nettbasert fagskolekurs som gir to studiepoeng. Temaet for kurset er «Fremmedarter og masseforflytning for anleggsbransjen«, med oppstart 15. juni og påmeldingsfrist 10. juni.

Videre tilbyr Skogkurs en rekke kurs. Se oversikt over disse kursene her.

Samtlige tilgjengelige kurs, med informasjon og påmeldingsmulighet, vil bli oppdatert fortløpende på nettsidene til Kompetanse Norge.

Til høsten også?

– Dette er meget et positivt tiltak, men vi håper det også overføres midler til ytterligere opplæringstilbud utover høsten, sier Finn N. Bangsund, prosjektleder kompetanse og næringspolitikk i MEF.

– Våre medlemsundersøkelser viser nemlig at det er stor usikkerhet rundt oppdragsmengden i anleggsbransjen etter sommeren, og vi antar at slike kortsiktige tiltak derfor vil være enda mer aktuelt til høsten dersom dette slår til, sier han.