Fossilfri steinlegging på historisk grunn

Midt i sentrum av Trondheim ligger den litt bortgjemte Peter Egges Plass. Der, hvor byens aller første kirke ble bygget for over 1000 år siden, finner vi nå byens aller første fossilfrie anleggsplass.

Det er BN Entreprenør som har fått jobben med å oppgradere den svært sentrale – både geografisk og historisk – plassen i Trondheim. Når Anleggsmaskinen er på besøk, er underentreprenør Anleggsgartner 1 AS travelt opptatt med til dels avansert steinlegging på plassen.

Lavkarbonbetong

– Vi har fjernet 450 kvadratmeter gammel brostein, og byttet den ut med spesialprodusert brostein. Denne har en helt flat overflate, og egner seg dermed godt for blant annet rullestolbrukere, forteller Tonje Sofie Holm Nordengen, daglig leder i Anleggsgartner 1 AS.

Annonse

– Denne spesialsteinen kommer i fem forskjellige farger og størrelser. Vi skal legge et bestemt antall stein av hver farge og størrelse per 100 stein som legges, så det er et relativt komplisert arbeid. Men resultatet blir da også veldig pent, sier hun.

Videre skal det legges 300 kvadratmeter med 50/50 små- og storgatestein. Det støpes også flere fundamenter med lavkarbonbetong, hvor det senere kommer lekestativ, benker, lysmaster og en stor blomsterpotte.

FOSSILFRITT: Hele anlegget drives fossilfritt, enten er det el-drevet eller så går det på fossilfritt drivstoff. Her er Jon Are Skauge (i el-graveren Takeuchi Suncar TB216E) og Per Jostein Sletvik (i el-hjullasteren Wacker Neuson WL20e) i ferd med å fjerne eksisterende brostein på plassen. (Foto: Runar F. Daler).

Trondheims første fossilfrie anleggsprosjekt

Til tross for den hektiske aktiviteten er det uvanlig lite støy på anleggsplassen. Det skyldes at hele anlegget drives fossilfritt. Alt fra gravemaskin og hjullaster til kuttere og vibroplater er enten el-drevet eller går på fossilfritt drivstoff. Vi observerer en elektrisk gravemaskin av typen Takeuchi Suncar TB216E (som skal ha vært den første batteridrevne gravemaskinen i Norge), en elektrisk hjullaster av typen Wacker Neuson WL20e, samt vibroplatene AP1840e (elektrisk) og DPU3050 (biodrivstoff), begge fra Wacker Neuson.

– Vi har også satt i gang et annet fossilfritt prosjekt i Trondheim, men dette er det første jeg har hørt om her i byen. Vi tror dette er framtida. I hvert fall i bykjerner som her, sier Ståle Helsø, prosjektleder i BN Entreprenør.

– Det var et forslag fra oss overfor byggherren Koteng Eiendom å gjøre det helt fossilfritt. Vi ønsker å være en foregangsbedrift på området, og vi har utstyret og maskinene som gjør det mulig, sier han.

– Maskinene fungerer meget godt til vårt bruk. Det er behagelig å kjøre dem, det er lite støy og ingen eksos. Det er bra for de som befinner seg i nærområdet her, bra for biblioteket, hvor de liker at det er stille, og det er bra for oss, sier anleggsgartner Per Jostein Sletvik i Anleggsgartner 1 AS.

– Med konstant kjøring på gravemaskinen, så holder den i ca. fire timer. Vi har etablert en ladestasjon her, hvor vi lader maskinene, forteller han.

«LOPPE»: Per Jostein Sletvik komprimerer masser ved hjelp av den elektriske vibroplaten AP1840e fra Wacker Neuson. Det var i forbindelse med byggingen av huset i bakgrunnen at det ble gjort sensasjonelle arkeologisk funn. (Foto: Runar F. Daler).

Sensasjonelt arkeologisk funn

Peter Egges Plass ligger inneklemt mellom Trondheims hovedbibliotek, Norges bank/Husbanken og et nytt kontorbygg, oppført av den lokale eiendomsbaronen (og RBK-styrelederen) Ivar Kotengs selskap Angel Næringseiendom. BN Entreprenør hadde også grunn- og utomhusarbeidene for dette kontorbygget, som sto ferdig i 2019. I forbindelse med grunnarbeidene der, gjorde arkeologer fra Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sensasjonelle funn.

Arkeologene visste at Peter Egges Plass ligger i et historisk viktig område av byen, men overraskelsen var nok likevel stor da de fant rester av det som var Trondheims første kirke – Klemenskirken – hvor selveste Olav den helliges kiste ble satt på alteret i 1031, året etter slaget på Stiklestad. Funnet omtales som det viktigste arkeologiske enkeltfunnet i Trondheim på over hundre år, og har også vekket internasjonal interesse.

FLAT: Det er lett å se hvorfor den nye brosteinen (nederst) er rullestolvennlig, sammenlignet med den gamle (øverst). (Foto: Runar F. Daler).

Må holde seg over kulturlaget

Det faktum at Peter Egges Plass ligger midt i et område av stor arkeologisk interesse, setter visse begrensninger for anleggsarbeid i området.

– Vi får ikke lov til å grave oss lenger ned enn maks 55 cm under topplaget uten å søke spesielt om det. Da kommer vi nemlig ned i det såkalte kulturlaget og da må arkeologene inn i bildet, forteller anleggsleder Terje Tronsaune i Anleggsgartner 1 AS.

– Ideelt sett skulle vi jo gravd oss litt lengre ned for å være sikre på hvilke masser som befinner seg der, med tanke på mulige setninger senere. Det går en del tungtransport over plassen her, og det er dermed en viss risiko for at dekket kan bli noe nedkjørt og ødelagt over tid, sier daglig leder Holm Nordengen.