Tre ting du må vite om bærekraftig pukk og stein

Steinmaterialer til byggeformål skal bli mer miljøvennlig. EPD, LCA og TSM er viktige byggesteiner på den veien. Aner ikke hva de betyr, sa du? Her er en innføring.

Pukk og stein skal først og fremst bære last i konstruksjoner der steinmaterialene brukes. Men akkurat evnen til å bære last er vanligvis ikke spesielt relevant når man snakker om bærekraft.

Miljø og bærekraft står høyt på agendaen i våre bransjer. Også i næringen som lever av å hente ut, bearbeide og selge steinmaterialer. Her foregår det mye arbeid rundt om for å redusere miljøbelastningen.

Annonse

Mangler oversikt

Men ingen har særlig oversikt, og det kan være vanskelig for kunder og brukere å vite hva som er hva.

– Vi vet lite om hva som blir gjort av ekstraarbeid i miljø og bærekraft i næringa. Vi trenger verktøy for systematisering av det.

Det sa generalsekretær Anita Hall i bransjeforeningen Norsk Bergindustri da hun ønsket deltakerne velkommen til konferansen Stein i vei.

ARRANGØR: F.v. Fagsjef Njål Hagen, generalsekretær Anita Hall og fagsjef Lars-Erik Sletner i Norsk Bergindustri. (Foto: Jørn Søderholm)

Det skjedde i Tromsø, noen uker før koronaepidemien snudde det meste opp-ned her i landet.

Minst tre slike verktøy er nå tilgjengelig eller på vei til å bli tilgjengelig for bransjen:

  • EPD – miljødeklarasjoner på alle byggevarer.
  • TSM – system for måling av miljøfotavtrykk hos pukkverk og andre mineralprodusenter.
  • SteinLCA – nyutviklet verktøy for beregning av klimagassutslipp fra håndtering av overskuddsstein i anleggsprosesser.

De tre hjelpemidlene henger sammen med både hverandre og mye annet her i verden. Vi skal likevel prøve å oppsummere hva de er og hva de betyr for deg.

EPD miljødeklarasjon

EPD – forkortelse for Enviromental Product Declaration. «Miljødeklarasjon» på norsk, men EPD-begrepet brukes både i Norge og internasjonalt.

EPD er et kortfattet dokument som på en standardisert og objektiv måte oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste.

Byggenæringen og asfaltbransjen har brukt det i flere år. Feiring begynte med med det for noen år siden, men det er ellers lite brukt innen stein, pukk og grus. Entreprenører må være forberedt på et økende krav om miljødokumentasjon gjennom EPD-er på både pukk og andre byggevarer.

– EPD blir mer og mer et krav. Nå kommer kravene, nesten på alle anbud. Kan du ikke det, så er du ikke med. Du må vise at du har kontroll på miljøfotavtrykket, sa Anita Hall.

EPD-dokumenter beregnes og lages for hvert produkt hos hver produsent, med beregningsverktøy tilpasset produkttypen. Bransjeforeningen Norsk Bergindustri har overtatt Feirings EPD-kalkulator, og tilbyr dette videre til alle sine medlemmer. Kalkulatoren gjør det mulig å beregne EPD-dokumentasjon på enkeltleveranser og til hele prosjekter.

TSM miljømåling

Norsk Bergindustri innfører TSM, en anerkjent internasjonal standard for måling av miljøprestasjoner hos norske pukkprodusenter. En avtale om dette ble signert tidligere i vinter. 

– I lang tid har vår bransje sett behovet for gode verktøy og metoder for måling av miljøprestasjoner. Vi er veldig glade for at norsk mineralindustri tar avgjørende skritt for å måle miljøresultatene, sier Anita Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri.

Systemet kommer opprinnelig fra Canada. Det måler produsentenes miljørelaterte arbeid utover lovpålagte minimumsytelser.

En serie kriterier måles og karaktersettes. TSM krever at selskaper årlig vurderer sin bærekraftinnsats på tvers av åtte viktige områder, inkludert energibruk, utslippshåndtering, naboskap og urbefolkning, HMS og bevaring av biologisk mangfold.

NBI er den syvende bransjeforeningen i verden og den tredje i Europa til å innføre systemet.

SteinLCA klimaanalyse av overskuddsstein

LCA – forkortelse for Life Cycle Assessment. LCA-analyser inngår i alle EPD-beregninger.

En del av prosjektet Kortreist Stein har bestått i å utarbeide et analyseverktøy for å beregne miljøpåvirkningen fra lokale steinmasser i et prosjekt.

Dette er et pågående arbeid, der man ønsker å utvikle et verktøy for beregning av klimagassutslipp fra håndtering av overskuddsstein i anleggsprosesser.

Med det skal man kunne tallfeste hvilken håndtering av massene som gir minst klimagassutslipp. Bak det hele ligger ønsket om mest mulig effektiv bruk av lokale steinressurser.

– Gi steinmassene en sjanse. Vi har sett at tipp-topp masser har blitt kjørt på deponi eller dumpet. Kvalitetsstein er en begrenset ressurs. Men det trenger areal og god logistikk. Og man må ha felles mål for alle involverte. Vi har har oppnådd å bruke opptil 100 pst av masser i betong og sprøytebetong, sa prosjektkoordinator Torun Rise fra SINTEF i et innlegg på Stein i vei-konferansen.

Torun Rise, SINTEF. Her på konferansen Stein i vei i februar 2020. (Foto: Jørn Søderholm)

Nå håper hun å få med relevante aktører på et fortsatt arbeid med temaet i et oppfølgingsprosjekt. Her er det eksempelvis aktuelt å se på funksjonskrav.

– Hva skjer om du har masser som er rett under spesifiserte verdier i oppdragsgivers krav? Kan man kompensere med lagtykkelse, og dermed kunne bruke overskuddsmasser? Det kan være ganske store besparelser, både økonomisk og miljømessig. Det skulle vært interessant å få også økonomi inn i SteinLCA-verktøyet, i tillegg til utslipp, sa Rise.