Smitteverntiltak sørget for fortsatt drift på milliardprosjekt

Nye Veiers prosjekt E39 Mandal øst-Mandal by sto i fare for å måtte stanse, som følge av myndighetenes strenge smittevernsrestriksjoner i forbindelse med koronasituasjonen.

Totalentreprenør for prosjektet, Hæhre Entreprenør, var imidlertid snarrådige. Sammen med Stamina Helse gjennomførte Hæhre en Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) samt nødvendige smittevernstiltak som gjorde at driften likevel kunne fortsette så knirkefritt som mulig. Det skriver Stamina Helse i en artikkel på deres nettsider.

Pålegg fra kommunelegen

Det er til enhver tid rundt 200 mann som arbeider på dette veiprosjektet, som inngår i inngår i Nye Veiers utbyggingsområde E39 Kristiansand-Sandnes. De går i hovedsak på skift, 14 dager på og 14 dager av. Det var da et nytt skift skulle inn på anlegget etter at koronapandemien hadde nådd Norge at det oppsto det utfordringer.

Annonse

– Kommunelegen påla oss å gjennomføre en omfattende ROS-analyse. Vi måtte identifisere og implementere grundigere smittevernstiltak enn vi allerede hadde for å få lov til å gjennomføre skiftbyttet, uttaler HMS-sjef i Hæhre Entreprenør, Irene Sveva, i artikkelen på Stamina Helses nettsider.

– Vi var helt avhengige av å få analysen og tiltakene godkjent. Hadde vi ikke fått gjennomført skiftbyttet ville prosjektet raskt stanset opp. Vi hadde ikke lov til å la det eksisterende skiftet gå utover den oppsatte 14-dagersperioden, sier Sveva.

Smart entreprenør

For å få gjennomført en god ROS-analyse så raskt som mulig ble det satt opp et videomøte mellom ledelsen i Hæhre og bedriftslege i Stamina Helse, Kristian Vetlesen.

– Hæhre var smarte og tok raskt kontakt så vi sammen fikk gjennomført en god risikovurdering og satt inn nødvendige tiltak. Dermed unngikk de at de måtte stoppe hele anleggsprosjektet, uttaler Vetlesen.