Han skal jobbe for fullt med utslippsfrie maskiner

Nasta girer opp innsatsen mot utvikling av utslippsfrie maskiner. Nå går Sjur Wethal Helljesen inni ny stilling, og skal utelukkende jobbe med utslippsfrie maskiner.

Nasta har den siste tiden utviklet flere konsepter for utslippsfrie maskiner. Både elektrisk og hydrogen.

– Interessen har vist seg å være stor. Tiden er nå inne til å bringe maskiner ut til det norske markedet, sier Nasta i en pressemelding.

Annonse

Lite oversiktlig

Det er ikke alltid like enkelt for oppdragsgivere og utførende entreprenører å finne informasjon om de alternative løsninger som finnes.

Enn si få et klart bilde av hvilke tekniske og økonomiske muligheter man skal vurdere. Det å eie og drifte en elektrisk maskin vs. dieseldrevet maskin kan oppleves forskjellig. Det kan også kreve spesiell kompetanse og kanskje litt mer planlegging i forkant av oppdragene.

I den forbindelse har Nasta besluttet å opprette en stilling som skal jobbe for fullt med utslippsfrie maskiner.

Annonse

Seniorrådgiver klima- og kundeløsninger heter stillingen. Dette er mannen som går inn i den nyopprettede stillingen: Sjur Wethal Helljesen.

Avgjørende bærekraft

– Jeg er stolt og ydmyk over å ha fått denne muligheten. Nasta tenker bærekraft, noe jeg mener vil være avgjørende for en leverandør i vår bransje de neste 10 årene. Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Sjur selv.

– Nasta er glade for å finne kandidaten til denne stillingen i egne rekker. Sjur vil fungere som brobygger mellom premissgivere som byggherre eller lovgiver, utførende entreprenør og Nastas salgs- og ettermarkedsavdeling. Han vil videre være ansvarlig for kompetansebygging og gi salgsstøtte ved spørsmål om utslippsfrie maskiner, opplyser Nasta i pressemeldingen.

Sjur har vært ansatt hos Nasta siden 2008, og er nå maskinselger i Østfold.

Even tar over

Even Teserud, Nastas maskinselger i Østfold og Follo. (Foto: Nasta)

Even Teserud tar over som maskinselger i Østfold og Follo. Han har siden november i fjor vært ansatt i salgsavdelingen hos Nasta. Han har fagbrev som yrkessjåfør.

Han er oppvokst på gård og har bakgrunn som maskin- og lastebilsjåfør. Han har tidligere jobbet med salg av anleggsmaskinutleie samt bilsalg. I forbindelse med interne organisasjonsendringer går Even over som maskinselger i distrikt Østfold og Follo.

– Even er en strukturert, positiv og proaktiv maskinselger. Vi ønsker Even lykke til med å videreføre og utvikle de gode kundeforhold som er opparbeidet i Østfold og Follo, sier salgssjef Lars Engmark i Nasta.

Even trer inn i sin nye rolle hos Nasta fra og med 1. mars.
– Jeg gleder meg til å bli kjent med flere kunder i området Østfold og Follo. Det er et spennende distrikt med stort potensiale for å nå ut med flere av våre pålitelige maskiner, sier Even.