Kåret til Norges beste lærebedrift!

Entreprenør Odd Steinar Hansen AS er Årets Lærebedrift 2019. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner delte ut den gjeve prisen på Arctic Entrepreneur.

Hvorfor vant Entreprenør Odd Steinar Hansen AS? Les om vinnerbedriften her.

– Dette var moro! Og fryktelig overraskende! Vi syntes jo det var veldig stas bare å bli nominert, og det var vel egentlig ingen av oss som hadde trodd vi skulle klare å nå helt til topps, sier en svært fornøyd daglig leder, Boye Hansen Olderheim, til Anleggsmaskinen.

Annonse

– Det er jo så mange gode kandidater som alle gjør en meget god jobb med lærlinger, og nåløyet var trangt. Det er veldig gøy å få en slik bekreftelse på at vi gjør noe riktig. Dette setter vi virkelig pris på, sier han.

Ordentlig tillitserklæring

– Hvordan skal det feires?

– Vi er jo ganske trauste, så det blir vel ikke rare feiringa. Men vi er jo her på nå, vi skal være med på middagen og vi skal bli over til i morgen. Så er det vel å reise hjem igjen og jobbe videre, sier han på sedvanlig ydmykt vis.

– Det er klart vi er litt «oppe» akkurat nå, og dette er jo en ordentlig tillitserklæring å få, men skuldrene detter vel på plass igjen ganske raskt, smiler han.

Motiverende

– Hvordan vil det påvirke arbeidet med lærlinger videre?

– Vi vil jo fortsette å jobbe som før. Vi ønsker alltid å ta inn nye lærlinger og prøve å nå nye mål. Litt av grunnen til at vi vant prisen var vel kanskje at vi mener at alle burde få en sjanse til å prøve seg i arbeidslivet, og det skal vi selvfølgelig fortsette å ha fokus på, sier han.

– Det er veldig motiverende å jobbe med ungdom i bransjen. Etter at du var på besøk og lagde intervju med oss i høst, har vi forresten fått inn en ny, kvinnelig lærling. Det er flott at vi har får inn kvinner i bransjen også, slår han fornøyd fast.

Alle de seks nominerte. Fra venstre: David Letnes fra Letnes AS, Boye Hansen Olderheim fra Entreprenør Odd Steinar Hansen AS, Kjetil Lie fra Sartor Maskin AS, Hans-Arne Lydersen fra Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS, Paul Ivar Hov fra Bertelsen & Garpestad AS og Kristoffer Foss fra Kjell Foss AS. (Foto: Runar F. Daler).

Alle gis en sjanse

Jan Egil Aassveen i Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) var imponert over hvordan lærlingene blir fulgt opp i bedriften, da vi snakket med ham i fjor.

– Odd Steinar Hansen har solid kompetanse og stort fokus på det psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Det fokuseres på å skape trygghet og trivsel på jobb; en meget viktig faktor for ungdom som skal ut i arbeidslivet for første gang, fortalte han.

– Bedriften har heller ingen betenkeligheter med å ta inn kandidater som har noen ekstra behov. Her gir de virkelig alle en sjanse, sa Aasveen.

Juryens begrunnelse

Her er litt av juryens vurdering for hvorfor nettopp Entreprenør Odd Steinar Hansen AS nådde helt til topps i den prestisjetunge konkurransen:

«Når det gjelder årets vinner mener juryen det særlig er ett ord som oppsummerer bedriften: Inkluderende.

Læreperioden er for mange det første møte med arbeidslivet. Bedriften er bevisst at det faglige utbytte i læreperioden blir best hvis opplæringen skjer innenfor trygge rammer. Det stilles tydelige krav, men kravene er tilpasset den enkeltes situasjon og balanseres med at lærlingene blir gitt stor grad av tillit.

Ledelsen i bedriften består av personer som nærmest har vokst opp i og med anleggsbransjen. I løpet av disse årene har de utviklet en bedriftskultur som handler om at alle fortjener en sjanse. I stedet for å legge vekt på forhistorien lærlingene bærer med seg, eller eventuelle fysiske begrensninger og særskilte behov, er bedriften opptatt av å se potensialet i lærlingene. Både faglig og personlig. Det som betyr noe er hva lærlingen kan utvikle seg til å bli i fremtiden, ikke hva hun eller han er i dag.

Deltakelse i arbeidslivet er tett sammenvevd med selvfølelsen til hver enkelt av oss, og som land og økonomi er vi avhengig av at alle får mulighet til å bidra. På sitt helt konkrete vis sørger Årets lærebedrift for at flere blir gitt en verdifull sjanse og færre faller utenfor. Juryen mener denne innsatsen bør verdsettes høyt – av bransjen og av samfunnet for øvrig».

Vi gratulerer Odd Steinar Hansen AS med tittelen Årets lærebedrift 2019!

Les mer om alle de nominerte bedriftene: