HMS-pris til Harstad Maskin

Forsikringsselskapet If og Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har kåret Harstad-entreprenøren til Årets foregangsbedrift.

Prisoverrekkelsen for den landsdekkende kåringen fant sted i forbindelse med konferansen Arctic Entrepreneur på Gardermoen. Det er IF Skadeforsikring og MEF som står bak prisen som for første gang ble utdelt i år. Kåringen gjennomføres for å synliggjøre betydningen av et planmessig og aktivt HMS-arbeid.

– Anleggsoppdrag innebærer en viss risiko. Da må vi alltid ha som mål at denne risikoen skal være minst mulig. Jeg opplever at Harstad Maskin er en bedrift der ledelse og ansatte jobber veldig godt sammen om HMS. Bransjen trenger slike bedrifter som går foran, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Annonse

Landsdekkende kåring

Alle med interesse for anleggsbransjen hadde høsten 2019 mulighet til å foreslå bedrifter. IF Skadeforsikring og MEF har deretter vurdert bedriftene, og satt til slutt med fire finalister. Kriteriene som lå til grunn for kåringen var:

  • En foregangsbedrift og trygg arbeidsplass
  • Godt og velfungerende HMS-system
  • Gode systemer for uønskede hendelser og avviksoppfølging
  • Gode rutiner for opplæring og oppfølging av ansatte i skadeforebygging.