Ber om mer tilsyn med sprengningsbransjen – igjen

De fleste av landets sprengstofflagre har mangler og avvik. DSB mangler penger, og har knapt vært ute på tilsyn etter aksjonen i 2015. Nå nærmest trygles det om mer tilsyn med sprengningsbransjen.

For fire år siden avsluttet DSB en 12 måneder lang tilsynsaksjon i sprengningsbransjen. Da hadde bergsprengerne Morgan Kvilten og Dan Ole Steinsvik reist landet på kryss og tvers, og undersøkt så mange sprengstofflagre de rakk på et år.

7 av 10 med feil og avvik

I overkant av 180 lagre ble det. På de fleste av dem – 70 prosent – fant tilsynsgutta feil og avvik. Noe av det pirk og mindre alvorlige feil, andre så alvorlig at lagre ble tømt på flekken.

Annonse

Siden har fint lite skjedd. Det kan vi i dag lese hos NRK, som har vært på besøk hos Magne Hope AS. Der har det møtt bergsprengningsleder Frode Gaulen og daglig leder Øystein Hope.

Daglig leder i Magne Hope AS, Øystein Hope,. (Foto: Runar F. Daler).

Daglig leder i Magne Hope AS, Øystein Hope,. (Foto: Runar F. Daler).

Hope er også styreleder i MEF avdeling Nord-Rogaland og Hordaland. En avdeling med flere hundre entreprenørbedrifter som medlemmer.

– Tre tilsyn de siste fem årene. På hundrevis av bedrifter. Det er alt for sjeldent, sier Øystein Hope.

Ikke ett eneste tilsyn på 40 år

Hope selv har ikke hatt ett eneste tilsyn av DSB i hele bedriftens 40 år lange historie.

– Med så lite tilsyn er det for lett for de useriøse aktørene å ta snarveier, sier Øystein Hope til NRK.

Sånne snarveier kan være farlig for samfunnet, og det gir skjeve konkurranseforhold i sprengningsbransjen.

Frode Andersen foreleser på oppfriskningskurs for bergsprengere

Frode Andersen foreleser på oppfriskningskurset for bergsprengere i Oslo i februar. (Foto: Kari Druglimo-Nygaard).

– Det er dyrt å følge regelverket til punkt å prikke. En virksomhet som ikke gjør det, vil kunne gi kunden en helt annen pris enn en aktør som følger regelverket.

Det sier spesialrådgiver Frode Andersen i MEF til NRK.

Verken han, MEF eller bransjen ønsker at det skal konkurreres på sikkerhet.

– Da er det litt rart at vi må mase om tilsyn i vår egen bransje, sier Andersen til NRK.

Statsråd ba om ny tilsynsaksjon

Anders Anundsen (Frp) var justisminister og ansvarlig for DSB da denne aksjonen ble gjennomført. Han understreket overfor direktoratet i begynnelsen av 2016 at det var viktig å følge opp aksjonen med en ny tilsynsaksjon, i løpet av to-tre år.

Det har ikke skjedd. Årsaken er altså at DSB mangler penger til slike tilsyn. Hva gjør Regjeringen, da? Fint lite, ser det ut til.

NRK har stilt flere spørsmål til sikkerheitsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) om prioriteringene i direktoratet. Utan å få svar. Kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet viser i stedet videre til DSB.