Vil ha maskinsikkerhet som eget fag

MEF vil ha sterkere fokus på maskinsikkerhet i utdanningen. Helst som et eget fag. Det faget er under utvikling nå.

– På VG2 Anleggsteknikk prøver vi få inn at maskinsikkerhet skal være et eget fag. I dag er det mye fokus på produksjon. Lærere som kommer fra bransjen er opptatt av produksjon. Utdanningen trenger et eget fag i sikker bruk av maskiner.

Nytt fag ut på høring

Spesialrådgiver Frode Andersen i MEF. (Foto: Jørn Søderholm)

Det sa spesialrådgiver Frode M. Andersen i MEF på Nye Veiers sikkerhetskonferanse i september.

Annonse

Det nye faget maskinsikkerhet har kommet såpass langt i utviklingen at det skal ut på høring i februar neste år. Andersen mener at et eget sikkerhetsfag kan være med på å utjevne forskjeller skoler imellom, og mellom landslinjer og fylkeskommunale skoler.

– 40 prosent av lærlingene i dag kommer fra landslinjer. Resten kommer fra fylkekommunale skoler, med fylkeskommunale budsjetter. Det betyr blant annet mindre maskinpark, sa Andersen.

Gjenstående sprengstoff

Han tok også opp temaet gjenstående sprengstoff. Nye Veier AS har valgt å standardisere på elektroniske tennere. Det mener Frode M. Andersen er bra, fordi det er mer kontrollerbart enn andre tennsystemer.

– Men det løser ikke hele problematikken. Det er viktig å få opp kunnskapen hos maskinførere, og sørge for en automatisering av riktige tiltak ved selv den minste mistanke om gjenstående sprengstoff. Da må arbeidet stanses, sa han.

Viktig prat mellom sprenger og maskinfører

I den kunnskapen er «praten» mellom de som sprenger og maskinførerne svært viktig. Sprengerne må vise maskinførerne sprengstoffet som brukes.

Når maskinfører vet hvordan det ser ut og hvilken farge det har, så er det lettere å kjenne det igjen i røysa. Den generelle kunnskapen er også viktig.

– At det står igjen fjell, for eksempel. Det må maskinfører vite er et signal om at det kan stå igjen sprengstoff der. I pigging må man se etter borehull, og sjekke disse for sprengstoff. Farene blir ikke borte med elektroniske tennere. Det er fortsatt fare for gjenstående sprengstoff ved arbeid i sprengstein, sa Frode Andersen.