Tre krav som skal hindre dødsulykker på Nye Veiers anlegg

Nye Veier AS skjerper krav til maskinsikkerhet i sine kontrakter. Innfører standard krav om doble barrierer mot brukerfeil og digital logging av tilstand og vedlikehold på utstyr.

– Mennesker gjør feil. Når folk dør av sånne feil, så er konstruksjonen for dårlig, sier HMSK-direktør Sigrid Hansen-Tangen.

I slutten av september inviterte HMSK-sjef Sigrid Hansen-Tangen og resten av Nye Veier til konferanse om sikkerhet i og rundt maskiner i anleggsarbeid.

Annonse

Populær sikkerhetskonferanse

Et par hundre representanter fra entreprenører, leverandører og organisasjoner stilte. Interessen var så stor at arrangøren på kort varsel måtte flytte konferansen til et større lokale.

HMSK er en samlebetegnelse for HMS og kvalitet.

Konferansen er en del av et overordnet sikkerhetsarbeid på tre problemområder:

  • Sprengning
  • Dumpervelt
  • Fall fra høyde

– Først tok vi sprengning. Det var stor motstand da vi innførte elektroniske tennere som standard. I dag er det i ferd med å bli implementert, i alle fall hos de store. Vi så at forskriftene var utydelige. Det samme er det med maskinforskriften. Her er det uklare krav, som resulterer i mange ulike løsninger hos aktørene.

Tippulykker med dumper

Ingrid Dahl Hovland (Foto: Runar F. Daler).

Det sa Ingrid Dahl Hovland på konferansen. Hun er avtroppende administrerende direktør i Nye Veier, og ble nylig utpekt til ny vegdirektør og sjef i Statens Vegvesen Vegdirektoratet.

Hovland pekte spesifikt på tippulykker med dumper.

– Dumpervelt har vi hatt mange av. Det er litt uforståelig for meg at vi i dag ikke kan jobbe med maskinleverandørene på en måte som gjør at det ikke kan skje. Vi aksepterer at det skjer. Det kan vi ikke, folkens! Vi må ha et mye mer bevisst forhold til risiko og masse i bevegelse. Bare det å akseptere at folk står så tett på maskiner er uforståelig, sa hun.

Her pekte hun også på utfordringer i dagens organisering av boring i dagen, der én rigg ofte er et enkeltmannsforetak.

– Da har hver eneste rigg ofte litt forskjellige løsninger på nødstopp. Risikoen blir større jo større forskjeller vi har på utstyret, sa Ingrid Dahl Hovland.

– Hvorfor kommer denne innskjerpingen nå?

Dårlig oversikt i forskrifter

– Det er uoversiktlig på forskriftssiden. Hvem er ansvarlig for hva? Det er mange tilsyn i Norge. Men vi greier ikke alle å dra i samme retning. For oss er det viktig å tydeliggjøre hva vi kan akseptere og ikke. Ingen mennesker skal oppholde seg i «rød sone». Vi må bruke barrierer, teknologi og innkjøpsmakt for å sikre det, sier Ingrid Dahl Hovland.

Hun sa seg glad for det store oppmøtet, påpekte at sikkerhet rundt maskiner og utstyr er ekstremt viktig og at den sikkerheten vil få økt fokus fremover.

Tre krav til maskinsikkerhet

Sigrid Hansen-Tangen – Nye Veiers direktør for HMSK og samfunnskontakt – varslet i sitt innlegg på konferansen om tre konkrete nye krav til maskinsikkerhet som vil bli implementert i byggherreselskapets kontrakter framover.

  1. Entreprenør skal ha et digitalt system for logging og overvåking maskiners tilstand og vedlikehold.
  2. Ekstra fysisk eller «barriere» som beskytter mot uhell i forbindelse med feks vedlikehold eller ved redskapsbytte.
  3. Det skal ikke jobbes foran bomfeste på maskin uten ekstra sikring.

– Folk skal ikke dø av brukerfeil

Mennesker gjør feil. Men konstruksjonen skal sørge for at folk ikke dør av å gjøre feil. Det er et hovedpoeng i Nye Veiers innskjerping.

I mai 2018 skjedde en alvorlig hendelse på Nye Veiers anlegg ved Arendal. Et 12,4 tonn tungt lodd på en stor gravemaskin ble demontert for flytting.

– En mekaniker havnet under loddet, og døde to dager senere. Han visste ikke at demontering av loddet på den maskinen krevde aktivering av en innvendig motvektsheis på maskinen, sa Hansen-Tangen.

Et 40 centimeter langt kjede var slakt. Loddet ble løsnet, falt og hadde ingen annen vei å falle enn der det sto to personer.

– Det er stor enighet i bransjen om at de fleste ulykker skyldes brukerfeil. Alle mennesker gjør feil. Når folk dør av påregnelige feil, så er konstruksjonen for dårlig, sa hun.

Fram til konferansestart var det utført nær åtte millioner timer på Nye Veiers prosjekter. På disse har det vært ett dødsfall, 16 fraværsskader og 65 skader uten fravær.

Flaks eller uflaks

– Kanskje er det uflaks at det har vært ett dødsfall. Kanskje er det flaks at det ikke har vært flere. Uansett kan vi ikke drive våre anleggsplasser på flaks eller uflaks. Pr i dag er det dobbelt så stor sjanse for å dø på en bygge- og anleggsplass som i trafikken. Selv om de som jobber der vet godt hva de holder på med. Vi har pr i dag nok kunnskap, regler, prosedyrer, forskrifter og teknologi til å drive anleggsplasser uten skader. Vi trenger ikke tenke på nullvisjonen er noe vi skal gjøre i fremtiden. Vi kan gjøre det i dag. Det haster. Vi kan ikke gå forbi avvik, sa hun.

– Hvor langt unna vil du si vi er å få til nullvisjonen med de reglene, rammene og systemene vi har i dag?

– Det kan jeg ikke svare på. Det er bare vilje. Et valg vi alle må ta. Vi som byggherre velger å etterspørre de rette tingene. Hver bedrift må velge for seg selv, og gjøre de riktige tingene. Vi som byggherre har innkjøpsmakt. Den vil vi bruke til å belønne de som gjør det riktige.

– Er du bekymret for sikkerhetsstandarden i entreprenørleddet?

– Jeg ser i alle fall at det er utfordringer i bransjen generelt. Jeg vil ikke peke på noen spesielt. Det er et stort forbedringspotensial. Jeg er bekymret i den grad at jeg ser det kan komme dødsulykker. Vi må ta et felles løft, sier Sigrid Hansen-Tangen.