NRC Group og Rambøll med banebrytende samarbeid

NRC Group ble nylig tildelt kontrakten for jernbanetekniske arbeider på InterCity-prosjektet mellom Nykirke-Barkåker. Rambøll er engasjert av NRC Group som rådgivende ingeniører, og de to firmaene har nå signert en samspillskontrakt, som er en ny måte å jobbe på i bransjen. Det skriver NRC Group i en pressemelding.

Norgeshistoriens største jernbanetekniske totalentreprise, med en verdi på nærmere 800 millioner kroner, er et komplekst prosjekt hvor mange disipliner og fag innen både bane og anlegg er involvert. Det fordrer god planlegging og tett samarbeid i både prosjekterings- og utførelsesfasen. Med dette bakteppet, har NRC Group og Rambøll valgt å gå vekk fra de mer tradisjonelle samarbeidsmodellene som oftest ses mellom entreprenør og rådgivende ingeniør, og har nå signert en samspillskontrakt.

Endret tankesett – styrket samarbeid

– Vi har arbeidet tett med juridisk hos Rambøll for å få på plass en god kontrakt. Det har vært et konstruktivt og godt samarbeid. Samspillskontrakter har tradisjonelt vært brukt mellom byggherrer og entreprenører. Nå blir det spennende å se hvordan en lignende kontrakts-/samarbeidsmodell følges opp av partene ved gjennomføring av prosjektet, forteller internadvokat i NRC Group, Martin Holst-Olsen, i pressemeldingen.

Annonse

– Vi har gått mange runder for å se hvordan vi kan samarbeide i dette prosjektet, og kom frem at vi ville utfordre oss selv med å tenke litt annerledes enn hva det normalt sett gjøres. Vi har en sterk tro på at denne modellen vil sørge for et nærmere samarbeid. I avtalen inngår også en insentivmodell som skal motivere for god fremdrift og lønnsomhet for alle parter i prosjektet, sier Hans Olav Storkås, daglig leder i NRC Group Norge.

Flere tiltak for å styrke samarbeidet

I tillegg til insentivmodellen vil flere andre tiltak igangsettes for å sikre et godt samspill.
Samlokalisering både på anleggsplass og på hovedkontoret til NRC Group, er et eksempel på dette.

– Nykirke-Barkåker-prosjektet representerer en stor og spennende mulighet for Rambøll. Vi ser frem til å få brukt vår erfaring og kompetanse i det største totalentreprise oppdraget innen jernbaneteknikk i Norge, forteller Ole-Petter Thunes, Administrerende direktør i Rambøll.

– I samarbeid med NRC Group så ønsker vi å jobbe tett sammen, finne gode løsninger og gjøre hverandre gode. Vi har stor tro på at vi i fellesskap skal levere et godt prosjekt til Bane NOR og bidra til at Vestfoldbanen får flere togavganger og høyere fart i fremtiden.