Vant Norges første kontrakt med krav til materialgjenvinning

Resirkuleringsselskapet Geminor gikk seirende ut av en anbudskonkurranse for håndtering av returtrevirke fra RIG i Grenland. Avtalen er den første i sitt slag inngått i Norge. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Renovasjon i Grenland IKS (RIG) har tildelt Geminor en kontrakt som omfatter henting, transport og sluttbehandling av blandet og impregnert returtrevirke. Avtalen omfatter en årlig håndtering av 8000 tonn returtrevirke over fire år, og har oppstartsdato 1. januar 2020.

Avtalen er et resultat av den aller første anbudskonkurransen med krav til materialgjenvinning i Norge. Oppdragsgiver RIG stiller krav til at minst 60 prosent av returtrevirket skal materialgjenvinnes.

Annonse

Blir til møbler

Størstedelen av returtrevirket fra Grenland blir sendt til Øst-Europa og benyttes i produksjonen av sponplater, som igjen benyttes til produksjon av møbler. Returtreet skal sorteres og kvernes i Skien før det skipes sørover.

Geminors Country Manager i Norge, Kjetil Hausken, mener den nylig avsluttede anbudskonkurransen bare er den første av flere kommende konkurranser med krav til materialgjenvinning.

– Av miljøhensyn vil krav til materialgjenvinning bli vanlig med tiden, og dette vil de offentlige anbudskonkurransene bære preg av. Sortert og kvernet returtrevirke er et materiale det er stor etterspørsel etter, og samtidig en type avfall som gir stor klimagevinst å materialgjenvinne. Vi er godt fornøyde med å ha vunnet den første norske kontrakten med krav til materialgjenvinning, sier Kjetil Hausken.