Tungt maskinflytt og stor avtale i miljøanlegg

Å flytte en Cat 390 F langs veien er tungt. Å løfte den 80 meter rett opp er tyngre. Nå tar Hæhre over som entreprenør på NOAHs anlegg for farlig avfall på Langøya.

Fra 1. september overtar Hæhre ansvaret for å utføre entreprenøroppgaver ved NOAHs anlegg for uorganisk farlig avfall på Langøya.

En million tonn restavfall

Gravemaskin på lekter

Hæhre tar over som entreprenør på NOAHs miljøanlegg på Langøya. (Foto: NOAH AS)

Det opplyser miljøbedriften NOAH AS i en pressemelding. Behandlingssenteret på Langøya utenfor Holmestrand tar imot og behandler restprodukter fra over 200 industrikunder. De fleste fra Norge, men også noen fra Sverige og Danmark.

Annonse

Restproduktene utgjør rundt 1 million tonn i året av typisk avfallssyre, aske fra forbrenningsanlegg og mange ulike fraksjoner av industriavfall og forurensede masser. Restproduktene behandles og lagres trygt i tidligere kalksteinsbrudd på Langøya utenfor Holmestrand.

– Arbeidet skal pågå i mange år framover og avtalen innbefatter også nødvendig entreprenørarbeid rettet mot tilbakeføring av Langøya til ulike friluftsformål, sier NOAH.

– Kompetent og pålitelig

Avtalens størrelse blir ikke opplyst. Kun at den er av «betydelig størrelse», og at Hæhre i tett samarbeid med NOAH skal sikre at gjenstående entreprenøraktiviteter gjennomføres på en sikker og kostnadseffektiv måte.

tipptruck med stein

Hæhre tar over som entreprenør på NOAHs miljøanlegg på Langøya. (Foto: NOAH AS)

Oppgavene som skal gjennomføres vil være både typiske driftsaktiviteter i form av eksempelvis massetransport, men også prosjektrelatert virksomhet relatert til å ferdigstille øya slik at lokalbefolkningen kan bruke denne til ulike friluftsformål.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått med oss Hæhre på laget. Hæhre er en svært kompetent og pålitelig entreprenør, som vil bidra til å sikre at vi etterlever de høye kravene vi stiller til helse, miljø og sikkerhet i arbeidene vi har foran oss sier administrerende direktør Carl Hartmann i NOAH AS.

Optimal utnyttelse

Avtalen mellom NOAH og Hæhre innebærer at Hæhre stiller til rådighet en fast ressurspakke av mannskap og maskiner.

NOAH skal – i tett samarbeid med entreprenøren – utnytte ressurspakken optimalt, ved at overskuddskapasitet etter løpende driftsaktiviteter utnyttes til å utføre lavere prioriterte driftsoppgaver og samt ulik type prosjektaktiviteter.

Hæhre tar over etter Carl C. Fon AS, som hadde oppdraget tidligere. Jobben består i omtrent dette:

  • Diverse massetransport internt på Langøya
  • Lossing av båter som ankommer Langøya
  • Vedlikehold av infrastruktur
  • Entreprenøroppgaver relatert til klargjøring av øya til friluftsformål
  • Grunnarbeider i forbindelse med løpende prosjekter på øya

Hæhre har utført oppgaver for NOAH også tidligere. Siste store prosjekt er utvidelsen av Sydbruddet, der siste del av utsprengningsprosjektet ble gjennomført i sommer.

Hentet ut tre millioner tonn

Tre millioner tonn stein ble hentet ut og transportert til Gilhusbukta i Drammen. Steinen blir her benyttet som fyllmasser – resultatet er ca. 140 mål med nyetablert grunn som skal utvikles til næringsformål. På Langøya medførte utvidelsen at lagringskapasiteten for behandlet farlig avfall ble forlenget med to år – fra 2022 til 2024.

Det var etter avslutningen av den utvidelsen at det spektakulære maskinløftet fant sted.

Tung maskinflytting

En Cat 390 F brukt til utlasting ble løftet ut av bruddet. I driftsklar tilstand veier den maskinen i underkant av 90 tonn.

Befridd for aggregat og lodd var den noe lettere enn som så, men det var uansett ingen minigraver som ble løftet 80 meter rett opp av bruddet:

https://www.facebook.com/NOAHNorge/videos/316992262512579/