Målene satt for den nye Mjøsbrua

Nye Veier har offentliggjort konkurransen om utbyggingen av firefelts motorvei fra Moelv til Roterud, inkludert bygging av ny bru over Mjøsa.

Oppdraget har en anslått verdi på ca. 2,5 milliarder kroner (ekskl. mva.), der den nye motorveibrua utgjør en stor andel. Den entreprenøren som klarer å minimere klimagassutslippene ved bygging mest, treffer godt på ett av de viktige målene for bruprosjektet. Det skriver Nye Veier i en pressemelding.

I valg av entreprenør kommer Nye Veier til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa.

Annonse

Stor interesse

Oppdraget består av prosjektutvikling, reguleringsplanlegging og utbygging av nesten 12 kilometer komplett motorvei med ny firefeltsbru over Mjøsa på ca. 1,6 kilometer. Det skal også bygges to kryss og en rekke mindre konstruksjoner.

– Vi mener dette er en attraktiv kontrakt for markedet. Det har vært stor interesse både fra nasjonale og internasjonale aktører så langt. I prestasjonsmålene for brua er vi klare på at den entreprenøren som klarer å levere den mest klimavennlige brua får et fortrinn, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet, i pressemeldingen.

Prestasjonsmål

Den nye motorveibrua over Mjøsa utgjør hoveddelen av oppdraget. Det er derfor satt egne prestasjonsmål for brua i konkurransen:

  • Den nye Mjøsbrua skal i størst mulig grad tilpasses til landskapet og området
  • Minimere bygge- og levetidskostnadene
  • Den nye Mjøsbrua skal minimere CO2 klimagassutslipp ved bygging

Nye Veier er ute etter den entreprenøren som klarer å finne den bruløsningen som svarer best ut på disse konkrete målene.

– I valg av entreprenør kommer vi til å legge vekt på klimavennlige løsninger. Bygge- og levetidskostnader samt tilpassing til området blir også vurdert i konkurransen om hvem som får oppdraget med å bygge ny bru over Mjøsa, sier Moshagen.

I tillegg til prestasjonsmålene for selve brua må entreprenørene svare på hvordan de skal:

  • Maksimere trafikksikkerhet og fremkommelighet for alle trafikantgrupper i utførelses- og garantiperioden
  • Minimere midlertidig og permanent produksjonstap og beslag på landbruksarealer
  • Realisere målet om en skade- og ulykkesfri utførelses- og garantiperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

Tidlig involvering

Byggherren forteller at prosjektet tar utgangspunkt i vedtatt korridor i kommunedelplan og med tidlig involvering, tett samarbeid og god bruk av totalentreprenørens spisskompetanse blir løsningene best mulig for samfunnet.

– I Nye Veier har vi god erfaring med å involvere totalentreprenøren så tidlig som mulig. På denne måten får vi utnyttet entreprenørens spisskompetanse innen veifagene, samtidig som vi sparer tid og penger gjennom effektiv optimalisering av prosjektet, sier Moshagen.

Nye Veier lyser ut oppdraget som konkurranse med forhandling og bruk av Best Value Procurement. Av de som melder seg, planlegger Nye Veier å plukke ut tre til fem leverandører som blir med videre i prosessen. Interesserte totalentreprenører må melde seg på innen 6. september i år.

Nye Veiers utbygging av E6 Moelv-Roterud inngår i utbyggingen av 44 kilometer firefelts motorvei med 110 km/t fra Moelv til Øyer.