Internasjonal pris til OPS-prosjekt

En internasjonal jury har utropt Vegvesenets OPS-prosjekt rv3/rv25 Løten-Elverum til beste transportprosjekt i Partnerships Awards 2019.

Prosjektet vant prisen i konkurranse med prosjekter i Tyskland, Nederland, Tyrkia og Bosnia-Herzegovina. Rammen for konkurransen er offentlig-privat samarbeid, som har stor utbredelse globalt. OPS-prosjektet var det første i transportsektoren i Norge på 12 år. Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Det var Hedmarksvegen AS, der Skanska Norge AS er den sentrale aktøren, som fikk kontrakten og som gjennomfører utbyggingen.

Annonse

– Stor anerkjennelse

– Jeg er stolt over at vi anerkjennes internasjonalt for god kontraktsutvikling og en innovativ modell for konkurransegjennomføring, sier Bettina Sandvin som leder prosjekt og kontrakt i Vegdirektoratet.

– Dette er en stor anerkjennelse til våre folk i teamet som jobbet med prosjektet i omtrent ett år. I tett samarbeid med Statens vegvesen utviklet de prosjektet med gode løsninger til det beste for trafikantene og samfunnet, sier Skanskas konsernsjef Ståle Rød.

– Skanska besitter betydelig erfaring fra OPS-prosjekter både i Norge og andre deler av verden og kunne trekke på denne erfaringen i dette arbeidet, fortsetter Ståle Rød.

Bettina Sandvin peker på at rådgiverne Grette, Føyen Torkildsen og PWC bidro betydelig til å utvikle konkurransegrunnlaget.

– Det var også en forutsetning for det gode resultatet at vi trekker på bred kompetanse i Vegvesenets egne rekker, sier hun.

Foto: Statens vegvesen/Knut Opeide

20 prosent billigere

– Dette er et prosjekt som måle seg med hvilken som helst veibygging hva angår framdrift og kostnadseffektivitet, sier Vegvesenets prosjektleder Taale Stensbye.

Kostnadene for prosjektet ble redusert med omlag 20 prosent, sammenlignet med det kostnadsoverslaget som Stortinget i sin tid fikk seg forelagt.

Juryens begrunnelse

Den internasjonale juryen legger vekt på at det var god struktur i anbudsdokumentasjonen, god risikodeling mellom byggherre og utbygger og vektlegging av miljøpåvirkning og bærekraft.

The Parnerships Awards har klasser for byggeprosjekter og anleggsprosjekter. Det er en kjent arena i bransjen der også representanter for Vegvesenet har blitt invitert til å sitte i ekspertpanel.

Fra juryens begrunnelse:

«The speed and efficiency of financial close was achieved without sacrificing design quality or innovation all of which can be seen in abundance in the project.  It succeeded in raising a substantial amount of long term funding and swaps in Norwegian Krone which is a relatively illiquid currency by international standards. The judges praised the structuring of project documentation and risk allocation including a mechanism to adjust a part of the annual fee dependent on the accident rate on the road. They were also pleased that significant emphasis was placed on the sustainability and environmental impact of this scheme.”