Trenger flere jenter

Hvordan få flere jenter inn i anleggsbransjen? Det var hovedtemaet da 50 kvinnelige lærlinger fra hele landet møttes på Hellerudsletta nylig.

Det var Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) og Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB) som i februar arrangerte en lærlingesamling kun for kvinner. Anleggssektoren er i sterk vekst og siden 2010 er antallet lærlinger mer enn fordoblet. Likevel er kun fem prosent av OKABs i skrivende stund 1769 lærlinger kvinner. Det ønsker MEF og OKAB å gjøre noe med.

Kan ikke rekruttere fra bare halve av befolkningen

– Noe av oppgaven til MEF er å sørge for at våre bedrifter rekrutterer de beste. Men hvis vi rekrutterer fra kun halvparten av befolkningen (altså kun mannfolk, journ. anm.), så finner vi jo ikke de beste. De eneste som egentlig vet hvordan vi kan sørge for at flere jenter vil velge vår sektor, det er dere. Så hvis vi får vite hva det er som gjør at venninnene deres ikke velger det samme som dere, så kan vi kanskje gjøre noe med det, sa administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, til forsamlingen av unge, lovende jenter.

Annonse
UTFORDRINGER: Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, er det noen skjulte mekanismer og strukturer som ikke er så bra, ifølge tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Runar F. Daler).

UTFORDRINGER: Selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, er det noen skjulte mekanismer og strukturer som ikke er så bra, ifølge tidligere barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland. (Foto: Runar F. Daler).

– Dere er pionerer

Blant foredragsholderne på heldagssamlingen var også Linda Hofstad Helleland. Hun har bl.a. vært barne- og likestillingsminister og kvinnepolitisk leder i Høyre, og var naturlig nok svært engasjert i temaet.

– Jeg synes dere er utrolig smarte som har valgt denne bransjen. Dette er en bransje hvor Norge skal gjøre historisk store investeringer og det skal ansettes tusenvis av folk, så dere vet at dere er sikret jobb nærmest for all framtid. I tillegg har dere valgt en bransje hvor dere er ettertrakta, for alle vil jo ha kvinner til bedriften sin. Så dere har jo skutt gullfuglen, sa hun.

– Det kan imidlertid være vanskelig å jobbe i en bransje som er veldig dominert av ett kjønn. Norge er et av verdens mest likestilte land, men likevel er det noen skjulte mekanismer og strukturer som gjør at alt ikke er så bra som man skulle tro. Og noen bransjer henger litt etter, blant annet anleggsbransjen. Husk at dere er pionerer. Dere skal gå foran og bane vei i bransjen for dem som kommer etter dere. Så hvis det er ting på arbeidsplassen som dere ikke synes er greit, så må dere si ifra, oppfordret hun.

– Dere bør også være med å motivere andre jenter til å begynne i denne bransjen. Noe av det viktigste da er at de har gode rollemodeller; at de har jenter å se opp til. Så vær synlige og vær aktive på sosiale medier, slik at venninnene deres ser hvor bra det er å jobbe i anleggsbransjen.

GRÜNDER: Isabelle Ringnes fortalte lærlingene hvordan hun stadig får høre at den eneste grunnen til at hun lykkes er at hun er søt å se på. (Foto: Runar F. Daler).

GRÜNDER: Isabelle Ringnes fortalte lærlingene hvordan hun stadig får høre at den eneste grunnen til at hun lykkes er at hun er søt å se på. (Foto: Runar F. Daler).

– Må hele tiden bevise

Isabelle Ringnes, som er grunnlegger av både likestillingsorganisasjonen #Hunspanderer og Teknologinettverket for kvinner (TENK), kom i enda større grad inn på de ulike utfordringene kvinner møter, både generelt i samfunnet og i jobbsammenheng.

– Den eneste grunnen til at du lykkes er at du er søt å se på, har jeg fått høre mange ganger. Og jeg blir stadig omtalt som en «tech-babe», mens en mann med mindre erfaring og kompetanse blir omtalt som ekspert. Jeg må hele tiden bevise, pga. av mitt blonde hår og litt korte skjørt. Jeg er lei av å høre at kvinner må være litt mer som menn for å lykkes, slo hun fast.

– Hver enkelt hendelse eller episode er kanskje ikke graverende i seg selv, men totalen har mye å si. Så kjenn deres verdi, si ifra om dere opplever ubevisst og bevisst diskriminering, støtt hverandre, still krav til arbeidsgiver, ikke gi dere og vær dere selv, sa hun til jentene i salen.

SIMULATOR: OKABs anleggsmaskinsimulator var populær blant lærlingene. (Foto: Runar F. Daler).

SIMULATOR: OKABs anleggsmaskinsimulator var populær blant lærlingene. (Foto: Runar F. Daler).

Fornøyde lærlinger

Lærlingene kjente seg nok igjen i deler av det som ble sagt fra scenen, men tilbakemeldingene MEF har fått tyder ikke på at det er noen utbredt misnøye blant jentene i medlemsbedriftene. Snarere tvert imot.

– Hovedinntrykket er at lærlingene trives godt ute hos bedriftene. De fremhever gode jobb- og inntektsmuligheter, i tillegg til at de har en variert arbeidshverdag. Flere har også pekt på verdien av å gjøre et arbeid som er nyttig for samfunnet. Dette er poenger vi må bli enda flinkere til å løfte frem når vi snakker om bransjene våre, sier Julie Brodtkorb.

– Med stor etterspørsel etter lærlinger og fagarbeidere er rekruttering selvsagt viktig. Samtidig er det avgjørende at vi tar godt vare på de som allerede har valgt seg en karriere hos oss. Dette handler både om praktiske forhold, som det å ha egen garderobe der det er mulig, og å ha en åpen bedriftskultur som bidrar til at du kan ta opp eventuelle utfordringer som dukker opp, sier hun.

FULLT FOKUS: Lærlingene fikk også delta i gruppearbeid, der de skulle løse ulike praktiske oppgaver innenfor blant annet arbeidsvarsling, infrastruktur, laser, fall og høyder, natursteinmur og ADK. Her er en gruppe i ferd med å bygge en konstruksjon av marshmallows og spaghetti. (Foto: Runar F. Daler).

FULLT FOKUS: Lærlingene fikk også delta i gruppearbeid, der de skulle løse ulike praktiske oppgaver innenfor blant annet arbeidsvarsling, infrastruktur, laser, fall og høyder, natursteinmur og ADK. Her er en gruppe i ferd med å bygge en konstruksjon av marshmallows og spaghetti. (Foto: Runar F. Daler).

– Må være litt tøff

Emily Biksrud (19) var blant deltakerne på lærlingesamlingen på Hellerudsletta. Hun trives svært godt som maskinførerlærling hos entreprenørfirmaet Arne Olav Lund AS, og angrer ikke et sekund på yrkesvalget sitt. Men at det kan by på visse utfordringer å være jente i anleggsbransjen, legger hun ikke skjul på.

– Man må tåle litt; ikke bare fysisk, men også psykisk. Mannfolk har en tendens til bare å slenge ut det de tenker, og det går nok mer inn på jenter enn gutter. Så man må være litt tøff og helst klare å ta igjen litt også. Som jente i bransjen vil man alltids komme borti en eller annen som oppfører seg som en gris. Man kan ikke reagere på alle slags småting, og det meste er jo bare å le bort. Men går det langt over streken, så må man si ifra. Tar man det ikke opp, blir det jo ikke noe bedre, sier Emily.

– På samlingen ble det også nevnt at jenter skal ha krav på egen garderobe på anlegget. Men sånn er det jo ikke. Og jeg tror jeg ikke det vil bli sånn heller, for det er ikke alltid praktisk mulig. Det er jo ikke sikkert jeg er på et anlegg mer enn et par uker; skal de flytte rundt på en ekstra brakke på grunn av det? Nei, har man problemer med det som jente, så bør man skifte før man kommer eller vente til gutta er ferdige, sier hun.

ANBEFALER BRANSJEN: Emily Biksrud (19) er lærling hos Arne Olav Lund AS. Hun har opprettet en Facebook- og en Snapchat-gruppe, der jentene holder kontakt og deler erfaringer. Selv har hun har aldri angret på at hun valgte anleggsbransjen, men legger ikke skjul på at det som jente kan by på visse utfordringer. (Privat foto).

ANBEFALER BRANSJEN: Emily Biksrud (19) er lærling hos Arne Olav Lund AS. Hun har opprettet en Facebook- og en Snapchat-gruppe, der jentene holder kontakt og deler erfaringer. Selv har hun har aldri angret på at hun valgte anleggsbransjen, men legger ikke skjul på at det som jente kan by på visse utfordringer. (Privat foto).

Anbefaler bransjen for jenter

Emily synes lærlingesamlingen var et positivt tiltak, og hun har opprettet både en Facebook- og en Snapchat-gruppe, der alle jentene kan holde kontakt og dele erfaringer.

– Ved hjelp disse gruppene prater vi jentene sammen nesten daglig nå. Det er viktig at vi kan prate med hverandre om ting vi opplever, og få flere synspunkter på det, sier hun.
Hva som skal til for at flere jenter velger seg til anleggsbransjen, har hun imidlertid ikke noe enkelt svar på.

– Nei, det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror nok kanskje at enten så er du typen til det eller så er du det ikke. Men det er jo en fordel å få et innblikk i hvordan hverdagen i bransjen er. Selv har jeg i hvert fall aldri angra på at jeg valgte denne bransjen, og jeg vil så absolutt anbefale den til andre jenter. Vi har en variert hverdag, er mye ute, får masse frisk luft, er i aktivitet hele tida, selve jobben er interessant og arbeidsmiljøet er godt. Dessuten er det jo på mange måter enklere å forholde seg til mannfolk enn til jenter. Det synes i hvert fall jeg.