MEF-Julie planlegger «bråketurné» om VA

VA-bransjen vet hva som trengs med den viktige VA infrastrukturen. Myndighetene og politikerne skyver ansvaret fra seg. Det er MEF-sjef Julie M. Brodtkorb lei av. – Tida har kommet for å bråke litt. Når vi ikke får gjennomslag, så må vi bråke, sier hun.

– Hvorfor står det så dårlig til? Alle myndigheter er enige om at VA er en av de viktigste infrastrukturene vi har her i landet. Men ingen gjør noe. Det er kun ett departement som IKKE har ansvar for VA. Alle skyver ansvaret videre. Vi må vise hvor ille det kan gå hvis denne ansvarsfraskrivelsen fortsetter.

Bråkebøtte på turné

Det sa MEFs høyt profilerte administrerende direktør i et innlegg på VA-dagen under Arctic Entrepreneur.

Annonse

Hun sa rett ut at hun planlegger å legge ut på en «bråketurné» landet rundt. Akkurat som det hun og MEF gjorde i spørsmålet om sentral godkjenning og «avskilting» av kompetente og erfarne bedrifter. Der endte det med at Regjeringen snudde, og maskinentreprenører fikk beholde sin godkjenning gjennom en forlenget overgangsordning.

Nå legges det altså opp en lignende runde for å få søkelys på VA.

– Vi må peke på utfordring i at ingen har ansvar for VA-sektoren, sa Brodtkorb i innlegget på Arctic Entrepreneur.

Planen er å legge opp en VA-turné landet rundt, der Brodtkorb og MEF reiser etter avisdistrikter og møter lokale entreprenører, tillitsvalgte og politikere. Hensikten er å sette søkelys på et fragmentert ansvar for og urovekkende etterslep i VA-sektoren. Hun oppfordret også tilhørere og samtlige medlemmer i MEF til delta i en nasjonal politisk dugnad.

Turneen er nå under detaljert planlegging.

Lokale tillitsvalgte

Hun har også en oppfordring til MEF-medlemmer og andre berørte om å bidra i sine lokalmiljøer.

– Selv en flertallsregjering påvirkes av sine tillitsvalgte lokalt. Alle dere som er her bor i en kommune. I enhver kommune er det politikere, som elsker egen befolkning. Ta opp VA hver gang dere møter dem. Få satt etterslepet på agendaen, be dem ta det opp med sine respektive stortingspolitikere. VA er kommunalt ansvar. Men i en så viktig samfunnsinfrastruktur kan ikke rikspolitikere bare si at det er et problem. Det må gjøres noe for å ta konsekvenser av den nye normalen, sa Brodtkorb.

Hun vet at det virker. Hun er overbevist om at det vil virke også i en sektor med behov for milliardinvesteringer, der pengen brukes under jorda.

– Man trenger ikke være rakettforsker for å forstå at det er et ansvar ingen ønsker å ta. Men når du ser hvor mange aktører som har interesser i den sektoren, så er vi ekstremt sterke når vi står sammen, sa Brodtkorb.