Bygger havn for verdens første autonome skip

Yara Birkeland, verdens første autonome skip, skal erstatte 40 000 turer med vogntog per år mellom Herøya og havnene i Brevik og Larvik. NRC Group, ved datterselskapet ALTi Bygg og Anlegg AS, vant nylig oppdraget om å bygge den nye terminalen for skipet.

Den nye havnen er avgjørende for å kunne sette nullutslipps-skipet i drift. Oppdragsgiver er Yara Norge AS.

– Helt spesielt

– Det er alltid moro å vinne store kontrakter, men det er noe helt spesielt ved å få være med på å tilrettelegge for at Yaras og Norges nye teknologiske stolthet kan settes i drift. Yara Birkeland er et innovativt steg for sjøfarten og et viktig skritt i retning bærekraftmålene. Det gjør oss både stolte og ydmyke, sier daglig leder i NRC Norge AS, Hans Olav Storkås, i en pressemelding fra selskapet.

Annonse

Kontrakten, som har en verdi på 92 millioner kroner, omfatter etablering av ny kaikonstruksjon som er tilpasset automatisk lasting og lossing. Videre vil det være levering og montering av kranskinner, opparbeidelse av areal innenfor ny kai og etablering av grøfter og kulverter inkludert rørlegging for infrastruktur (el, tele, VA). Oppdraget omfatter også arbeider med masseutskiftning på land og justering av sjøbunn, sanering av eksisterende VA-anlegg, nødvendige tilpasninger av sjøbunn for å oppnå åtte meter dybde ved kaifronten og justering av skråningen, inkludert erosjonssikring.

Arbeidet starter i november 2018 og prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2019.

Foto: NRC Group

Reduserer utslipp og bedrer trafikksikkerheten

I tillegg til at Yara Birkeland vil redusere NOx- og CO2-utslipp i området, vil skipet bidra til bedre trafikksikkerhet ved at det vil erstatte 40 000 turer med vogntog per år, på strekningen mellom Herøya i Porsgrunn og henholdsvis Brevik og Larvik.

Skipet skal sjøsettes i 2020 og vil være selvgående fra 2022. Yara Birkeland ble nylig tildelt næringslivets klimapris 2018.