Sammen for sikkerheten

Sjefen i Nye Veier samlet toppdirektørene fra Veidekke og BetonmastHæhre til felles sikkerhetsbefaring og erfaringsdeling på utbyggingen av E6 Kolomoen-Moelv.

Erfaringsdagen ble nylig gjennomført på Nye Veiers prosjekt i Hedmark, der de to totalentreprenørene har ansvaret for å bygge ut 43 km firefelts E6 fra Kolomoen til Moelv.

– Unikt

– Det er etter hva vi kjenner til unikt at to totalentreprenører blir invitert til felles sikkerhetsbefaring på hverandres anlegg. På denne måten skaper vi en god læringsarena der vi deler kunnskap og erfaringer på tvers mellom ulike aktører. Dette bedrer sikkerheten i bransjen slik at alle kommer trygt hjem, sier Ingrid Dahl Hovland, administrerende direktør i Nye Veier i en pressemelding.

Annonse

Prosjektet sysselsetter ca. 700 arbeidere og det er omtrent 300 maskiner i anlegget. Utbyggingsprosjektet er Norges største målt i omsetning i 2018.

– Null fraværsskader

– På dette utbyggingsprosjektet har vi to totalentreprenører som arbeider noe ulikt med sikkerhet, men både Veidekke og BetonmastHæhre har klart å oppnå null fraværsskader og gode resultater. Dette viser at det finnes mer enn én måte å arbeide med sikkerhet på, og ved å samle aktørene til felles befaring, sammen med oss som byggherre, plukker vi opp det beste fra hverandre. Slik blir vi enda bedre på sikkerhet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Anleggsområdet for Kolomoen-Moelv går i praksis i og like ved dagens E6. I snitt passerer mer enn 20000 trafikanter hver dag, og i det mest trafikkerte krysset i Åkersvika ved Hamar, passerer opptil 40000 kjøretøy daglig.

– Det er ekstra krevende å ha eksisterende E6-trafikk og mange kryssende lokalveier og gang- og sykkelveier i anleggsområdet. Vi har registrert flere farlige forhold og nestenulykker, men heldigvis unngått alvorlige hendelser. Vi og alle som arbeider på anlegget må tenke sikkerhet i alt vi gjør hver dag hele året, sier Moshagen.

Øyvind Moshagen (Nye Veier), Jørgen Evensen (BetonmastHæhre) og Neal Alexander Nordahl (Veidekke). (Foto: Nye Veier).

Øyvind Moshagen (Nye Veier), Jørgen Evensen (BetonmastHæhre) og Neal Alexander Nordahl (Veidekke). (Foto: Nye Veier).

Ingen bransjestandard

Registrering og rapportering av farlige forhold og nestenulykker er et viktig virkemiddel, men rapporteringsmetodene varierer. Det finnes ingen bransjestandard for rapportering av sikkerhetshendelser i anleggsbransjen.

– Pr. i dag er det opp til den enkelte byggherre og entreprenør å bli enige om hvordan hendelser skal rapporteres. I dag har vi i fellesskap snakket om at vi trenger en egen bransjestandard for HMS-rapportering, og vi i Nye Veier skal gjøre vårt for å påvirke at en slik standard kommer på plass, sier Dahl Hovland.

Erfaringsdagen ble organisert slik at totalentreprenørene Veidekke og BetonmastHæhre var med på befaring på hverandres anlegg sammen med Nye Veier som byggherre.

Konsernsjef Jørgen Evensen i BetonmastHæhre har ikke vært med på denne typen erfaringsoverføring hos «konkurrenten» tidligere.

– Vi setter pris på at Nye Veier fremmer felles læring for sikkerhetsarbeidet. Det er viktig å utnytte kompetansen i bransjen og samarbeide på tvers for best mulig sikkerhetskultur, sier Jørgen Evensen, konsernsjef i BetonmastHæhre.

Tidlig involvering

Nye Veier involverer totalentreprenørene tidlig i prosjektene, blant annet for å ivareta sikkerheten allerede på planstadiet.

– Det handler blant annet om at reguleringsplanen må legge til rette for at det blir god nok plass til at arbeidene kan utføres på en sikker måte, og at sikkerheten for tredjepart som trafikanter og naboer blir en del av sikkerhetsarbeidet på et tidlig tidspunkt i prosjektet, sier Moshagen.

Topplederne ble godt mottatt av anleggsarbeiderne på Kolomoen-Moelv.

– Sikkerhet må være en integrert del av prosjektgjennomføringen og god planlegging er helt avgjørende. Den åpenheten og tilliten jeg har sett i dag mellom aktørene, skaper trygghet og fremmer sikkerhetsarbeidet, sier Arne Giske konserndirektør i Veidekke.