Mongstad-kontrakt til Magne Hope AS

Magne Hope AS Entreprenørforretning har vunnet kontrakten om å bygge ny infrastruktur på Mongstad Sør. Kontrakten har en verdi på mellom 50-60. mill. kroner med en byggetid på ett år.

Det er Lindås kommune som står som Byggherre for prosjektet. Arbeidet omfattes av utbyggingsavtalen kommunen og 13 grunneiere på Mongstad har inngått for å etablere ny infrastruktur. Arbeidet omfatter i hovedsak utvidelse og utbedring av Samanbindingsveien, etablering av gang- og sykkelvei og veibelysning, ny vei inn i Storemyra og nytt VA-anlegg.

– Betyr mykje for oss

– Vi har veg og vann/avlaupsanlegg som satsingsområde, så når det kom ei såpass stor utbygging midt i vårt distrikt er det svært gledeleg at me klarte å vinna konkurransen om dette oppdraget, sier daglig leder Øystein Hope i Magne Hope AS Entreprenørforretning i en pressemelding.

Annonse

– Dette betyr mykje for oss, om lag 15-20 av våre medarbeidarar vert sysselsett på denne kontrakten det neste året, i tillegg til fem-seks mann frå underleverandørar. Me er godt i gang med planlegging av arbeidet, og ser fram til å starta i byrjinga av august.

Det er Mongstad Vekst som har representert grunneierne i dialogen med Lindås kommune. Daglig leder i Mongstad Vekst, Børge Brundtland, sier at det er et meget viktig arbeid som nå skal utføres.

Helt avgjørende utbygging

– Nå bygges det ny infrastruktur for flere tiår fremover. Dette gir ca 1000 nye mål med areal som kan tilrettelegges for nyetableringer. En forutsetning i planarbeidet har vært at all infrastruktur skulle være sikret før nyetableringer kan skje. Derfor er denne utbyggingen helt avgjørende for at Mongstad skal trekke til seg flere virksomheter, sier Brundtland.

– Dette får vi bare til siden alle grunneierne samarbeider om utbyggingen. Lindås kommune har også vært veldig positive til å samarbeide om utbyggingen. Det viser seg at når alle positive krefter jobber sammen, så får vi til gode løsninger sier Brundtland.

Mongstad Vekst har solgt ut ca. 200 dekar som resultat av at det etableres ny infrastruktur. Flere grunneiere er allerede i gang med sine byggeprosjekter som kommer i tillegg til arbeidet med felles infrastruktur. Det forventes derfor at flere hundre millioner kroner investeres på Mongstad innen ett til to år.