Enklere brønnregistrering

Rapportering av grunnvanns- og energibrønner blir nå enklere. NGU lanserer digital rapporteringsløsning på nett og mobil.

I Norge må alle brønnborere rapportere grunnvanns- og energibrønnene de borer. Ifølge Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser plikter den som utfører boringen å rapportere borkoordinatene til NGU innen tre måneder etter avsluttet boring.

Prosessen har hittil foregått med papir, penn og brevpost. Nå lanserer Norges geologiske undersøkelse (NGU) den digitale rapporteringsløsningen Brønnreg.  Løsningen består av en nettside og en app som borefirmaer kan logge seg inn på for å registrere brønner. Målet er at Brønnreg skal gjøre registreringsprosessen så enkel som mulig.

Annonse

Lenge etterspurt

– Med denne nye appen kan borefirmaer og konsulenter forenkle sine rutiner vesentlig – uten tidkrevende bruk av gammeldagse og papirbaserte skjemaer. Dette er et lenge etterspurt produkt, sier fagsjef Einar Østhassel i MEF, avd. brønn- og spesialboring.

Østhassel minner om borefirmaets interne kvalitetssikring av sine avgitte borkoordinater før disse rapporteres til NGU, da firmaet kan risikere å bli stilt ansvarlig dersom disse i etterkant viser seg å være feil.

Praktisk app

Rapporteringsløsningen Brønnreg skal sørge for enkel stedfestelse av nye brønner, og automatisk innhenting av opplysninger som måtte fylles ut i det gamle papirskjemaet. Registreringsløypa tilpasser seg avhengig av hvilken type brønn som registreres, slik at prosessen skal bli så enkel som mulig.

Med Brønnreg sin mobilapp kan brønnborere registrere brønnene de borer på borestedet, og stedfeste dem med hjelp av telefonens GPS. Mobilappen har også offline-funksjonalitet, slik at den kan brukes der det ikke er dekning.

Åpent for alle

Flere borefirmaer har så langt vært med på å prøve ut løsningen. Nå kan alle borefirmaer registrere seg og ta i bruk Brønnreg.
– Vi tar kontakt med alle borefirmaer med informasjon om hvordan de kommer i gang, men firmaene kan allerede i dag gå inn på grunnvann.no for å ta i bruk Brønnreg, forteller Marianne Engdal i NGU.

For å komme i gang med Brønnreg, må borefirmaet registreres i Brønnreg.
– Første steg er å registrere firmaet i Brønnreg. Dette må gjøres av daglig leder, innehaver, styremedlem eller lignende, som identifiserer seg via ID-porten og oppretter firmakontoen. Deretter kan de ansatte registrere seg, og begynne å rapportere brønnene de borer, forteller Engdal.

Kom i gang på Grunnvann.no

Brønnreg ligger på grunnvann.no, hvor brukerne også kan finne opplæringsmateriell, videoer og veiledning.

– Ikke nøl med å ta kontakt med oss i Norges geologiske undersøkelse om du lurer på noe, sier Marianne.

Gir oversikt

Alle brønner som registreres hos NGU publiseres i Nasjonal grunnvannsdatabase (www.ngu.no/granada), og gir oversikt over alle registrerte grunnvanns- og energibrønner i Norge. Databasen er en viktig kilde til informasjon om grunn- og grunnvannsforholdene rundt om i landet, og sørger for at andre som graver eller borer i bakken kan vite hvor det ligger brønner.