Venter opptur for resirkulerte masser

Resirkulering av gammel masse er et hett tema om dagen. Norske Nordic Bulk leverer utstyr til renseanlegg, og sitter midt i det som tegner til å bli en opptur for resirkulering av gravemasser.

SANDNES: Nordic Bulk AS har designet og bygget anlegg for norske pukkverk i 25 år. Nå ser Sandnes-selskapet en ny og interessant retning, med økt etterspørsel etter anlegg for rensing og resirkulering av gamle masser.

Tidligere i vår inngikk Nordic Bulk en eksklusiv forhandleravtale med CDE global, som i 2015 leverte utstyret til Velde Pukk AS sitt renseanlegg i Kylle, Sandnes.

Annonse

Solgt til Island

Nylig solgte Nordic Bulk et CDE-anlegg til Iskalk på Island. Selskapet opplever stor interesse fra mange av de største aktørene i Norge, med 6-7 konkrete forespørsler og møtebookinger med norske aktører bare siden Vei og anlegg-messa.

– Dette blir pratet om i bransjen. Vi ser på muligheter og tilpasninger rundt vaskeanlegg fra CDE. Resirkulering av gammel masse er et utrolig hett tema nå. Det gir bedre økonomi for kundene, som oppnår bedre massebalanse og høyere kvalitet. Det passer utmerket med vår visjon om å utfordre dagens løsninger for å møte fremtidens behov for byggesteiner, sier daglig leder Peder Egeland i Nordic Bulk AS i en pressemelding.

Resirkulering naturlig steg

Han mener resirkulering av gammel masse er et naturlig steg videre innen pukk og grus. Sammen med CDE sikter Nordic Bulk nå mot en lederrolle innen utnyttelse av gamle ressurser i Skandinavia.

CDE global er i følge pressemeldingen Europas ledende aktør på resirkulering av gammel masse. Anleggene er designet for å skille jord, sand, stein og annet avfall med bruk av vannsikter og syklonteknologi.

– Den store interessen viser at tiden er inne for økt satsning på gjenvinning og kostnadseffektivisering. Det er viktig at bransjen utvikler seg i denne retningen når det ligger så store verdier i gammel masse, sier Egeland.

Miljøstasjon for masser

MONTØR: Industrimontør Henrik Smith i Nordic Bulk sjekker produksjonen på resirkuleringsanlegget hos Velde Pukk AS. (Foto: Nordic Bulk AS)

Velde Pukk sitt anlegg på Sandnes er Europas største miljøstasjon levert av CDE. Dette er et utstillingsvindu for hvordan satsing på gjenvinning kan gi større slagkraft innen asfalt og betong.

– Lastebilene frakter verdifull gravemasse inn og rene fraksjoner ut. Det gir effektiv drift. Vi har nylig kjøpt enda ett CDE anlegg som gir bedre massebalanse. Vi satser hardt på resirkulering og økt utnyttelse, sier Kjartan Eggebø. Han er driftsleder for pukk og miljø i Velde Pukk AS.

Umulig å tørrsikte

Urene masser fra knust betong, gamle veier og utgraving av tomter er nærmest umulig å tørrsikte. Derfor er det – stadig i følge pressemeldingen fra Nordic Bulk – nødvendig å vaske ut den dårlige massen.

Denne vaskingen kan i mange tilfeller utgjøre forskjellen mellom deponimasser og vare som kan selges og brukes til bygging.

– I stedet for å deponere masse kan man enkelt utnytte ressursene med CDE sin unike teknologi. CDE har kunder som har gått fra å betale for deponi, til å selv få betalt for ferdigvaska masser. Da kan man for alvor snakke om økt lønnsomhet, sier Peder Egeland.

Mindre sand – mer knust stein

Vasking av masser er ikke et nytt fenomen i Norge. Det har blitt gjort i flere årtier. Spesielt grusmasser som inneholder for mye slam. Nå minker flere av de naturlige forekomstene på sand.

– Behovet for å fremstille tilslag til betong og asfalt fra knust stein øker. Vasking kan også brukes til å gjenvinne lett forurensede masser og uttak av mineraler, sier Nordic Bulk i pressemeldingen.