Kan gjenvinne 1,5 millioner tonn i året

Tekst og foto: Harald Vingelsgaard

KYLLES, SANDNES: Tunge Maskin AS kjører rene masser, som de vil bli kvitt, til Veldes nye gjenvinningsanlegg.

 

Annonse

kart veldePå nedsiden av anlegget laster de gjenvunnet singel på lastebilene og kjører tilbake til anleggsområdet. Smart. Billigere. Miljøvennlig. Lettvint.

 

Sortert

Masser med jord, leire, stein og sand tippes på oversiden av anlegget, og på nedsiden kan man lesse på ferdig sortert grus og pukk i forskjellige kvaliteter.

Mange anleggsfirmaer fra Stavanger, Sandnes og Nord-Jæren har benyttet seg av anlegget allerede.

– For oss er det nye gjenvinningsanlegget vinn-vinn. Det blir mindre kjøring, når vi kjører gravemasser til anlegget og tar med oss grus eller pukk tilbake. Det er miljøvennlig. Massene vi kjøper fra gjenvinningsanlegget er også et rimeligere alternativ enn masser fra pukkverket til Velde, sier Stian Tunge Nesvik som er daglig leder i Tunge Maskin.

VA

Lasting av pukk

Tippbilen fra Tunge Maskin lastes med gjenvunnet pukk.

Tunge Maskin er et firma med 22 ansatte, og de jobber mye innen vei, vann og avløp. De har for eksempel kjørt veldig mye rene masser fra Vedafjell til Velde, og tatt med gjenvunnet grus og pukk tilbake.

På Vedafjell har Tunge Maskin grunnarbeidene for bygging av 290 boliger. Pukk og grus fra Veldes gjenvinningsanlegg brukes til oppbygging av grunnen hvor husene skal stå, innkjørselen til tomtene, og ikke minst til veiene inne på boligfeltet.

Mye gjenvunnet singel legges også rundt dreneringsrør og i grøfter.

Smart

Konsernsjef Egil Velde i Velde as forklarer hvordan det nye anlegget fungerer.

Egil Velde

Egil Velde

– Vi har en hjullaster som kjører de rene massene opp i en matekasse på oversiden av gjenvinningsanlegget. Store steiner blir skilt ut øverst i anlegget. Det samme gjør metall og store gjenstander. Deretter sorteres massene ved at de vaskes og skrubbes i flere deler av anlegget, sier Egil Velde.

Transportbåndene står i vifteform. Disse båndene bringer med seg de forskjellige pukk-kvalitetene, og grusen, som havner i store hauger, klar for levering.

Finstoffet som skilles ut i anlegget ser ut som filterkaker til slutt, etter pressing. Foreløpig brukes ikke disse filterkakene til noe, men de kjøres til deponiet på området.

Betydning

– Hvilken betydning har anlegget for anleggsbransjen i Stavanger-området?

– Vi sikrer at entreprenørene kan bli kvitt råvarer – rene masser – de ikke vil ha, sier han.

Velde har lenge hatt deponi for rene masser. Når kun 20 prosent av massene nå kjøres til deponi, vil dette deponiet få mye lengre levetid.

– Hvordan er kvaliteten på massene fra gjenvinningsanlegget?

– Det vil være avhengig av kvaliteten på de rene massene som vi får tilkjørt, selvfølgelig. Vi har gjort mange tester av massene fra gjenvinningsanlegget. Massene er godkjent som bærelag, grøftepukk og kan brukes til veibygging. Vi startet med innkjøring av anlegget i januar i år og åpnet det i april. Første halvår har vi gjenvunnet 100 000 tonn rene masser. Vi er godt i gang. Samtidig vil det alltid være små justeringer på et så stort, nytt anlegg sier Velde.

Skrape

Selskapet har selv brukt grus fra gjenvinningsanlegget som bærelag på et stort område, hvor de la asfalt.

– Han som kjører veihøvelen, sa massene fra gjenvinningsanlegget hang veldig fint sammen og at den er god å skrape, forteller han.

Anlegget har en total kapasitet på 1,5 millioner tonn i året hvis det går for fullt og med flere skift. Nå kjøres det på ett skift.

Lab

Velde as har sin egen laboratorieavdeling med åtte ansatte, blant dem en geolog og sivilingeniører.

– Vi bruker mye tid, krefter og penger på arbeid i laboratoriet og på forskning. Vi må lære mer, og vi må dokumentere at våre produkter har egenskapene de skal ha. Sannsynligvis kan de gjenvunnede massene brukes til andre ting enn grøfter, veibygging og bærelag, men det har vi ikke svar på ennå. Vi skal finne flere bruksområder. Med vårt nye gjenvinningsanlegg tror vi at vi har et godt miljø-konsept for fremtiden, sier Velde.