Et «Under» ved Lindesnes

Snart kan du sitte fem meter under havoverflaten i denne spektakulære restauranten og se fiskene svømme utenfor mens du nyter et bedre måltid. Michelen-stjerne er et uttalt mål.

Det er et prosjekt helt utenom det vanlige som er i gang like i nærheten av Norges sørligste fastlandspunkt. Undervannsrestauranten, som har fått det treffende navnet Under og som er tegnet av det anerkjente arkitektfirmaet Snøhetta, er ikke bare Europas første av sitt slag; med totalt 520 kvadratmeter og plass til 100 gjester blir den også verdens største. Bordbestillingen er allerede i gang.

DYKKEREN: Knut Wetaas fra dykkerfirmaet O.E. Hagen AS kommer opp igjen fra vannet etter å ha vært nede og klargjort undervannssalven. (Foto: Runar F. Daler).

DYKKEREN: Knut Wetaas fra dykkerfirmaet O.E. Hagen AS kommer opp igjen fra vannet etter å ha vært nede og klargjort undervannssalven. (Foto: Runar F. Daler).

Dykkere

Anleggsmaskinen er på besøk på anleggsplassen på Båly i Lindesnes kommune en kald, sur vårdag. På vei ut mot der den innovative restauranten skal ligge blir vi møtt av en gravemaskin og en borerigg, som er travelt opptatt med å legge til rette for vann, avløp og elektrisitet til det kommende landemerket.

Annonse

Helt ute ved vannkanten, hvor restauranten etter hvert skal senkes ned, er en dykker i ferd med å få på seg tørrdakt og froskemannsutstyr, mens ytterligere en gravemaskin og en borerigg står på en lekter like utenfor.
Litt lenger bort, på den andre siden av en liten bukt, er selve restaurantbygningen i ferd med å oppføres på en annen lekter. Den jobben er det sørlandsfirmaet BRG Entreprenør AS som utfører. Armeringsjernet og forskalingen røper bygningens spesielle utforming; nesten som et rør.

Knapp tid

Det er de lokale maskinentreprenørene Brødrene Haddeland AS og Lista Fjellboring AS som samarbeider om grunnarbeidene på prosjektet. Vi møter anleggsleder og medeier i Brødrene Haddeland, Johannes Haddeland, ute ved vannkanten. Firmaet har holdt på siden begynnelsen av januar og er i rute, men tiden er knapp, for restauranten skal senkes ned i vannet i løpet av kommende sommerhalvår.

– Ja, tida er naturligvis svært kritisk her. Restauranten skal jo åpne på våren 2019, og den må senkes ned i løpet av sommerhalvåret, for i vinterhalvåret er det for tøffe forhold rent værmessig. Hittil har vi drevet med avrenskning fra sjøbunnen. Med gravemaskin på lekter har vi gravd vekk og kjørt bort drøye 1000 kubikkmeter masser så langt, og det blir nok noe mer. Det er først og fremst silt som er fjernet, men også litt morene og kulestein, forteller Haddeland til Anleggsmaskinen.

– Etter prøveboringene i forkant av prosjektet beregnet man at grunnfjellet skulle være ca. åtte meter under havoverflaten. Men det viste seg at det faktisk ligger en del dypere, helt ned til 13 meter på det dypeste. Dykkerne som er her nå skal sprenge vekk noen store kulesteiner som ligger på bunnen – den største er tre meter høy, forklarer han.

BORING: På vei ut mot der restauranten skal ligge er en gravemaskin og en borerigg travelt opptatt med å legge til rette for vann, avløp og elektrisitet. Her er det daglig leder i Lista Fjellboring, Ole Brekne, som styrer riggen. (Foto: Runar F. Daler).

BORING: På vei ut mot der restauranten skal ligge er en gravemaskin og en borerigg travelt opptatt med å legge til rette for vann, avløp og elektrisitet. Her er det daglig leder i Lista Fjellboring, Ole Brekne, som styrer riggen. (Foto: Runar F. Daler).

Undervannssprengning

Mens Anleggsmaskinen er tilstede dykker Knut Wetaas ned til bunnen og klargjør undervannssalven, mens kollegaene i dykkerfirmaet O.E. Hagen AS følger med på monitoren i brakka ovenfor. Vel oppe igjen og ute av tørrdrakten overlater dykkeren ansvaret for salven til Johannes Haddeland, som med stødig hånd kobler ledningene sammen og trykker på utløserknappen. Etter et kraftig drønn og påfølgende trykkbølge i vannet, konstateres det at de store steinene er omgjort til mange små – en nødvendighet for å komme videre med grunnarbeidene.

– Når havbunnen er helt ferdig planert skal vi fylle opp med to ulike masser, først en type grovere steinmasse og et deretter et lag med finere avrettingsmasse. Totalt dreier det seg om ca. 400 kubikk masser, forklarer Haddeland.

– I tillegg skal det etableres fire «pad-er» eller pilarer som skal gå helt ned til fjell, og som bygningen skal hvile på. Det vil for øvrig være en konstant positiv oppdrift i forkant av bygningen, så det skal bores ned ni kraftige fjellstag som bygningen skal forankres til for å holde den nede og på plass, sier han.

GRUNNARBEIDENE I GANG: Det bores en rekke prøvehull for å kartlegge grunnforholdene i detalj. Det benyttes en egenutviklet bølgekompenseringsløsning som sørger for at borestrengen er upåvirket av lekterens bevegelser. (Foto: Runar F. Daler).

GRUNNARBEIDENE I GANG: Det bores en rekke prøvehull for å kartlegge grunnforholdene i detalj. Det benyttes en egenutviklet bølgekompenseringsløsning som sørger for at borestrengen er upåvirket av lekterens bevegelser. (Foto: Runar F. Daler).

Innovativ

– Men aller først, som du kan se vi er i gang med nå, skal det bores en rekke nye prøvehull for å kartlegge grunnforholdene i detalj, sier Johannes Haddeland og peker ut på lekteren der boreriggen er i full aktivitet og vannet spruter mange meter oppover langs den roterende borestrengen. Det er Lista Fjellboring som utfører borearbeidene på prosjektet.

– Dette er en stor jobb, og et av de mer krevende oppdragene vi har hatt. Vi har også måttet tilpasse noe av utstyret til de spesielle forholdene. Blant annet har daglig leder i Lista Fjellboring, Ole Brekne, i samarbeid med Ole Gabriel Løland fra Brødrene Haddeland, utviklet og bygget en egen bølgekompenseringsløsning på boreriggen. Den sørger for at borestrengen er helt stabil og fullstendig upåvirket av lekterens bevegelser som følge av bølgene. I tillegg er det installert en GPS på toppen av tårnet på riggen, så man vet nøyaktig hvor man borer.

DYNAMITT-HARRY: Johannes Haddeland kobler ledningene for undervannssalven sammen med stødig hånd, før han på utløserknappen. (Foto: Runar F. Daler).

DYNAMITT-HARRY: Johannes Haddeland kobler ledningene for undervannssalven sammen med stødig hånd, før han på utløserknappen. (Foto: Runar F. Daler).

Ordfører-støtte

Det er de lokale, initiativrike og handlekraftige brødrene Gaute (44) og Stig (42) Ubostad som står bak og er hovedinvestorer for dette unike og ambisiøse prosjektet. Brødrene driver blant annet Lindesnes havhotell og Rosfjord Strandhotell i Lyngdal, og de er initiativtakere til det kommende Anne Cath. Vestly-museet med Knerten-land i Lyngdal.

– Hadde det vært noen andre enn Ubostad-brødrene som stod bak, så hadde jeg kanskje vært litt skeptisk. Men med Stig og Gaute fins jeg ikke bekymret. De har bevist at de får ting til, og for kommunen er det fantastisk å ha slike gründere som tør å sette i gang prosjekter som dette, uttalte Lindesnes-ordfører Janne Fardal Kristoffersen til Stavanger Aftenblad i fjor høst.

UNDERVEIS Man kan tydelig se konturene av den rørformede restaurantbygningen, som skal senkes ned i vannet allerede dette sommerhalvåret. Da vil bygningen veie 1700 tonn. (Foto: Runar F. Daler).

UNDERVEIS Man kan tydelig se konturene av den rørformede restaurantbygningen, som skal senkes ned i vannet allerede dette sommerhalvåret. Da vil bygningen veie 1700 tonn. (Foto: Runar F. Daler).

100-årsbølge

– Hvilke utfordringer er det med en restaurant under vann – både nå i byggeprosessen og etter at den er ferdigstilt, Stig Ubostad?

– Ikke bare er det under vann, men det er i selve brytningssonen – der bølgene bryter mot land. Det er det som gjør det spesielt, og litt krongletere. Det benyttes selvfølgelig en helt vanntett betong i konstruksjonen, og den er dimensjonert for 100-årsbølgen. Den skal med andre ord tåle alt av værfenomener, sier han til Anleggsmaskinen.

– Båttrafikk er heller ikke noe problem. Betongen i forkant av konstruksjonen holder det store vinduet godt pakket inn, så ved en eventuell påkjørsel av en båt vil den treffe betongen. Den er 50 cm tjukk og tåler vesentlig mer enn en båt. Selve bunnplata blir én meter tjukk. Det er for øvrig en fordel å støpe så tykk betong når det ikke er så varmt i været, sier han.

GRÜNDER: Det er brødrene Stig (bildet) og Gaute Ubostad som står bak og er hovedinvestorer for dette unike og ambisiøse prosjektet. (Foto: Aina Regina).

GRÜNDER: Det er brødrene Stig (bildet) og Gaute Ubostad som står bak og er hovedinvestorer for dette unike og ambisiøse prosjektet. (Foto: Aina Regina).

1700 tonn

– Kan du si litt om størrelsen og omfanget på bygningen?

– Den får tre etasjer. Grunnflaten mot bunnen er på 330 kvadratmeter utvending og 280 kvadrat innvendig. Totalt innvendig areal i alle tre etasjer er 520 kvadratmeter. I øverste etasje blir det inngangsparti og foaje, i etasjen under blir det en cocktail- og champagnebar, mens selve restauranten blir i nederste etasje, ca. fem meter under havoverflaten, forteller yngstebror Ubostad.

– Når bygningen senkes ned i havet, vil den veie 1700 tonn. Og med innredning, betongskiller og vegger, blir det en god del mer. Likevel vil den altså ha en konstant positiv oppdrift i forkant.

Nesten utelukkende lokale aktører

– Stemmer det at dere bare bruker lokale aktører og bedrifter på prosjektet?

– Vi er veldig opptatt av regional utvikling og vi prøver i den grad det lar seg gjøre å bruke lokale aktører. Det er positivt for nærmiljøet og lokalsamfunnet. Det er riktignok noen unntak, hvor det ikke har vært mulig å benytte lokale – som for eksempel det store spesialvinduet, som vi bestiller fra USA – men i all hovedsak er både leverandører og entreprenører lokale. Vi fikk for øvrig tilbud på grunnarbeidene fra to ulike lokale entreprenører, men valgte altså Brødrene Haddeland.

SPEKTAKULÆRT: Utsikten blir upåklagelig fra restauranten. Det er allerede åpnet opp for bordbestilling for våren og sommeren 2019. (Illustrasjon: MIR/Snøhetta).

SPEKTAKULÆRT: Utsikten blir upåklagelig fra restauranten. Det er allerede åpnet opp for bordbestilling for våren og sommeren 2019. (Illustrasjon: MIR/Snøhetta).

Gourmet-turisme

– Når åpner restauranten? Og er det mulig å bestille bord allerede?

– Vi kalkulerer med åpning i mars/april 2019. Vi har åpnet opp for bordbestilling for to måneder hittil; april og mai 2019, og det er allerede fullbooket. I april legger vi ut hele sommeren 2019, forteller Stig Ubostad, som verken legger skjul på at prisnivået blir godt over gjennomsnittet eller at de drømmer om Michelin-stjerne.

– Hva som er dyrt, er jo relativt. Men det er klart at dette blir i øvre prissjikt. Og ja, vi har ambisjoner om Michelin-stjerne. Vi har også fått med Snøhetta på laget, en internasjonal merkevare som betyr mye for dette prosjektet. Vi har virkelig tro på at denne restauranten vil kunne være med å endre reiselivet, både hit til Sørlandet og til hele Norge, avslutter han.

Fakta om Under:

Byggherre: Stig og Gaute Ubostad.
Byggestart: 8. januar 2018
Ferdigstillelse: Grunnarbeidene skal være ferdige i sommer, mens restauranten skal åpne i mars/april 2019.
Entreprenører/aktører: Submar Group AS har prosjektledelsen, Brødrene Haddeland AS og Lista Fjellboring AS har grunnarbeidene, mens BRG Entreprenør AS har byggingen av selve restaurantbygningen.
Prosjektering: Asplan Viak på bygg og fundamentering; Core Marine på bølgeberegninger etc.
Kontraktssum: Kontraktsummen for grunnarbeidene er på NOK 2,5 mill. Totalkostnaden for prosjektet er på ca. NOK 50 millioner.
Arkitekt: Snøhetta
Nettside: under.no