Gemini-samarbeid ut i skyen

Mange bedrifter i bygg- og anleggsbransjen bruker mye tid på å dele informasjon og holde alle prosjektsdeltakerne oppdaterte. Nå blir Gemini lettere tilgjengelig for alle i prosjektet. Powel lanserer nytt bindeledd i nettskyen.

F.v. Maiken Tøsse, Vegar Schwartz, Sigrid Lønn, Liv-Kjersti Ynnesdal og Zoltan Antaloczy

ROADSHOW: F.v. Maiken Tøsse, Vegar Schwartz, Sigrid Lønn, Liv-Kjersti Ynnesdal og Zoltan Antaloczy. (Foto: Jørn Søderholm)

Powel Construction har etter påsken vært ute på veien. Gjennom roadshow-møter i Trondheim, Oslo, Stavanger og Bergen har Gemini-brukere og andre interesserte blitt informert om den nye samhandlingsplattformen Gemini Connected.

Gemini Connected

Den kan hjelpe entreprenører med å løse utfordringene de har rundt god informasjonsflyt. Plattformen sikrer effektiv deling av informasjon med prosjektdeltakerne og mulighet for å jobbe i samme modell samtidig.

Annonse

– Veldig viktig med en sånn runde. Her forsøker vi å nå de som faktisk bruker produktene våre. Nå er det også mange nyheter å fortelle om, sier salgssjef Sigrid Lønn til Anleggsmaskinen

Sømløs digital info-flyt

Fagfolk fra Powel Construction informerte om nye og bedre løsninger i Gemini Terreng og Connected på disse roadshow-møtene. Gemini Terreng brukes til beregninger av masser i forbindelse med vei- eller husbygging, mens Gemini ProAdm brukes til å bedre administreringen av byggeprosjekter.

Det er mellom disse at samarbeidsplattformen Connected nå skal gi sømløs, digital informasjonsflyt mellom prosjektdeltakerne. All informasjon lagres i skyen, men også lokalt på PCen.

Dette gir rask datalagring om du jobber i programvarene Gemini Terreng eller Gemini ProAdm, og samme tilgang til informasjon uansett hvor i prosjektet man jobber. Connected kom samtidig med Gemini versjon 13.

Mengderapportering fra mobil

I Gemini Connected ligger også muligheten til mengderapportering direkte fra mobil, med en app til både iOS, Android og Windows 10.

– Vi bruker allerede Terreng. Jeg har selv prøvd feltversjonene av Connected og ProAdm. Om vi tar i bruk Connected vet jeg ikke ennå, men vi ser klare fordeler med at alle i prosjektet til enhver tid deler samme informasjon. I tillegg vil feil og avvik lettere bli plukket opp og loggført tidlig i prosessen, sier stikningsleder Marita Bjerke i Johs. J. Syltern i en pressemelding fra Gemini-leverandør Powel Construction.

De er spesialister på masseflytting, terrengarbeid, vann- og avløpsarbeid, veg- og havnearbeid – og ikke minst vindparker. De har vært ivrige brukere av tjenester fra Powel over flere år.

Maskinstyring er viktig

– Den nye maskinstyringsløsningen til Powel blir kjempeviktig. Vi er en maskinentreprenør og tanken på at maskinførerne kan lese og bruke disse løsningene samtidig som de jobber er genial, sier Bjerke i pressemeldingen.

En annen stor aktør i bransjen, PEAB, er også ivrige brukere av Gemini Terreng. De bruker løsningene i prestisjeprosjektet E6 sør mellom Trondheim og Melhus. Utbyggingen av E6 vil ta drøyt tre år.

Loggføring og legge inn data

Til enhver tid jobber 12 stikningsingeniører ute i felt med oppmåling, kvalitetssikring og rapportering av avvik. I dag må de først loggføre arbeidet ute i felt, før de kjører til anleggskontoret og legger inn dataene der.

Dette ekstraarbeidet slipper de med Gemini Connected, siden all informasjon blir oppdatert kontinuerlig og flere kan jobbe samtidig i samme modell.

– Gemini Connected er en veldig spennende løsning. Den digitale arbeidsflyten ville blitt mye bedre med denne løsningen og vi hadde sluppet en del kjøring. På E6 sør prosjektet er det store avstander også, så kjøringen tar en del tid, sier stikningsleder Per Selnæs i PEAB.

Verktøy også for formenn og arbeidsledere

Han understreker at dette ikke er et verktøy «bare» for stikkerne.

– Det er viktig at formenn og arbeidslederne ser nytten av dette også, slik at alle jobber og bruker samme system. Jeg har tro på at den digitale arbeidsflyten blir bedre om vi bruke alle tjenestene sammen. Både Terreng, ProAdm og Conneced, sier Selnæs i pressemeldingen.

Powel Construction avsluttet roadshow-turneen i Bergen 19. april, men er også å treffe på Vei og anlegg for de som er interessert.