Stopper kommuners krav om sentral godkjenning TK 2

Krav om sentral godkjenning er ikke tillatt i offentlige graveinstrukser eller utlysing av oppdrag. Regjeringen vil stoppe den ulovlige praksisen.

Nylig besluttet Kommunal- og moderniseringsdepartementet å forlenge overgangsordningen for sentral godkjenning, og gå tilbake til de kvalifikasjonskravene som gjaldt før 2016.

Samtidig gikk Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut mot en praksis der enkelte kommuner og andre offentlige byggherrer stiller uttrykkelig krav om sentral godkjenning i graveinstrukser og/eller utlysing av oppdrag.

Annonse

TK 2 i graveinstruks

Oslo og Drammen er to av landets kommuner som i graveinstruks krever sentral godkjenning i tiltaksklasse 2. Maskinentreprenører – spesielt mindre foretak – har i årevis slitt med begrensningene i et slikt krav.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har prøvd å få kommunene bort fra praksisen, som strider mot hele hensikten med tiltaksklassesystemet, uten at det har hjulpet nevneverdig.

– Ulovlig krav

Men nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet satt foten ned.

– Offentlige oppdragsgivere kan ikke kreve sentral godkjenning på et visst nivå som standard i graveinstruks. Det er ulovlig, sier Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har blitt orientert om problemstillingen fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

Avgjort i KOFA

Statssekretær Bjørnar Laabak.

Statssekretær Bjørnar Laabak. (Foto: Fylkesmannen i Oppland)

– Direktoratet har hatt dialog med Vegdirektoratet om problemstillingen og informert om reglene for offentlige anskaffelser på sin nettside. I tillegg har KOFA i flere avgjørelser slått fast at det ikke er tillatt å stille krav om sentral godkjenning ved offentlige anskaffelser, utdyper statssekretær Bjørnar Laabak (FrP) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Større omfang

Til tross for oppfølging fra DIBK og KOFA mener DIBK at omfanget har økt siste tiden. Departementet liker dårlig den ulovlige praksisen.

Kommunal- og moderniseringsministeren vil nå følge opp med samferdselsminister og næringsminister. KMD vurderer flere ulike tiltak. Blant annet et felles brev fra berørte departementer til kommunene, samt presiseringer i selve byggesaksforskriften.

– Det er viktig at vi får slutt på denne praksisen, sier Laabak.

Departementet vil ikke på dette tidspunktet være mer konkret enn det på hvilke tiltak som kan være aktuelle for å stoppe praksisen eller tidsplanen for dette.

Oslo og Drammen kommuner er nå i gang med å endre sine graveinstrukser.

Oppdatering:

Noen har trodd at denne endringen betyr at kommunene (og andre offentlige oppdragsgivere) må begynne å bruke tiltaksklassene som de var ment. Det vil si TK1 til enkle jobber og TK2 og 3 til mer kompliserte jobber.

Til dem er det bare én ting å si: Dessverre.

Presiseringen KMD nå har gjort betyr at offentlige oppdragsgivere må la være å bruke sentral godkjenning i graveinstrukser og utlysinger. Uansett tiltaksklasse. 

Det bekrefter seniorrådgiver Kristin Sletbak-Larsen i Direktoratet for byggkvalitet.

– Ja, det er riktig. Som oppdragsgiver kan ikke kommunen kreve sentral godkjenning, uansett tiltaksklasse, sier hun.

Kjent jus

Dette er ikke en gang noen nyhet. Alle som kjenner jussen i dette vet det fra før. Større kommuner og andre offentlige oppdragsgivere bør vite det, og de mindre bør ha rådgivere og organisasjoner bak seg som vet det.

Hvorfor så klart? Fordi sentral godkjenning er frivillig.

– Den sentrale godkjenningsordningen er en frivillig prekvalifisering av foretak. Derfor kan det i offentlige anbudskonkurranser ikke stilles krav om sentral godkjenning. I private anbudskonkurranser står man imidlertid fritt til å kreve sentral godkjenning, sier Sletbak-Larsen.

Forlengelsen av overgangsordningen gjelder IKKE den tidligere varslede praksisendringen for UTF-godkjenning. Det skal fortsatt være mulig å få sentral godkjenning som utførende uten ansatte med fagbrev, så lenge faglig ledelse har ingeniørkompetanse.