Har mistet oppdrag etter ulovlig kommune-krav

Noen kommuner krever sentral godkjenning TK 2 i graveinstruks. Det er ulovlig. Maskinentreprenør Martin Jarnæs Nilsen er en av dem som har måttet takke nei til TK 1-oppdrag på grunn av det ulovlige kravet.

– Vi skulle grave en stikkledning og kabelgrøft på Stovner. 20 meter og en enkel jobb, åpenbart innenfor tiltaksklasse 1. Men jeg fikk avslag på gravesøknaden fordi jeg ikke har tiltaksklasse 2, sier Martin Jarnæs Nilsen.

Sammen med sønnen Joakim Nilsen driver han et lite maskinfirma rett nord for Oslo. Begge har fagbrev og diverse andre kurs. Og sentral godkjenning i TK1.

Annonse

Ikke behov for TK2

TK2 har de ikke sett behov for, da de stort sett driver med mindre og enkle oppdrag. Men så støtte de på graveinstruksen til Oslo kommune.

Der kreves det tiltaksklasse 2 for å sette skuffen i jorda. Uansett oppdragets art. Enkelte kommuner har hatt et slikt krav i sine graveinstrukser. Krav om sentral godkjenning på et eller annet bestemt nivå har også blitt brukt i utlysing av oppdrag.

Å stille slike krav fra offentlige oppdragsgiveres side er ulovlig. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå satt foten ned, og vil stoppe praksisen. Kommuner og andre offentlige oppdragsgivere kan IKKE spesifikt kreve sentral godkjenning i graveinstruks eller utlysing av oppdrag. Uansett tiltaksklasse.

– Hva skal vi med regler?

– Bra. Men det skulle bare mangle! Hvorfor skal ikke Bymiljøetaten i Oslo følge reglene? Hva skal vi med regler hvis alle kan lage sine egne, undrer Martin Jarnæs Nilsen.

Nå er både Oslo og Drammen kommuner i ferd med å endre sine graveinstrukser.