Brukerstyrt KS-system

Ett tusen kunder på drøye tre år lar seg høre. En egen ressursgruppe skal sørge for at MEFs KS- og HMS-system til enhver tid er «i forkant».

MEFs hovedstyre opprettet i 2016 en ressursgruppe bestående av representanter fra ulike MEF-bedrifter samt to fra administrasjonen. Ressursgruppen gjør prioriteringer for videreutviklingen av KSMEF.

Engasjerte

– Hele KS-/HMS-systemet er i prinsippet brukerstyrt. Medlemsbedriftene kommer med innspill til feilretting og forbedringer, og ressursgruppen gjør prioriteringene. Justeringer av mindre karakter tas gjerne fortløpende, mens vi ved eventuelle større endringer vurderer nytteverdien opp mot kostnadene. Ressursgruppen møtes minst to ganger i året, og diskusjonene går høyt når prioriteringene skal gjøres, forteller Paul Olaf Baraas, regionsjef i MEF og medlem av ressursgruppen.

Annonse

To årlige oppgraderinger

Nå er det altså over 1000 bedrifter som har mulighet til å komme med innspill. Og det kommer inn en hel del, ifølge Baraas.

– Mesteparten går på brukerfunksjonalitet. Vi har en egen testdatabase for systemet, slik at alt blir testet i en gitt periode før det eventuelt settes ut «live», sier han.

– Planen er at det skal være to oppgraderinger av systemet hvert år, i tillegg til de mindre endringene som blir gjort underveis. Det er viktig at MEF opprettholder trykket på utviklingen av KSMEF, slik at vi er trygge på at vi har en framtidsrettet plattform for dette systemet, avslutter Baraas.