Denne mannen eier – kanskje – din neste gravemaskin

I 2019 kommer det nye internasjonale regnskapsregler i IFRS-standarden mange selskaper i Norge følger. Da blir dagens finansielle leasing vanskeligere. Det merker Egil Koch i Nasta Utleie AS allerede i dag.

LARVIK: – Jo, vi ser en økende tendens til å leie som alternativ til kjøp og leasing. Dels på grunn av stort trøkk i bransjen, dels fordi flere ser fleksibiliteten som ligger i å leie i stedet for å eie en større maskinpark og dels fordi flere selskaper ønsker å holde maskinene utenfor sine balanser.

Les også kommentar: «Full payout» leasing fortsatt tillatt

Annonse

Det sier daglig leder Egil Koch. Han har siden årets første dag i 2017 vært daglig leder for Nasta Utleie AS.

Utleie-start i 2017

Ikke hørt om det utleieselskapet, sa du? Ikke så rart. Nasta Utleie AS ble nemlig stiftet samme dag som Koch begynte, og har altså bare tre kvartalers drift bak seg.

Utleieselskapet er organisasjonsmessig et søsterselskap til Nasta AS. Det er ”bare” to personer som jobber i det, men hele salgsapparatet i Nasta representerer også utleievirksomheten.

– Vi har 60 maskiner i parken nå, både gravemaskiner, dumpere og hjullastere. I løpet av et 2-3 år vil det trolig være 150 maskiner, sier Koch.

Try before you buy

I mange tilfeller ser han at leie kan være en mulig introduksjon til en ny type maskin for kunden.

– Litt som ”try before you buy”, der man leier en periode før man eventuelt bestemmer seg for å kjøpe en slik maskin, sier Koch.

I dag går allerede 8-10 prosent av salget via utleie. Egil Koch venter en betydelig økning framover i både ren utleie og salg via utleie. Han mener 30 prosent av salget – opp mot 200 maskiner – er sannsynlig i løpet av fem år.

Det skyldes blant annet en endring i internasjonale regnskapsregler som er like rundt hjørnet, og som vil tvinge fram endringer i finansiering av anleggsmaskiner for selskaper som bruker denne regnskapsstandarden.

Norsk regnskapsstandard vil trolig følge etter.

Leaset maskin må inn i balansen

I dag brukes mye finansiell leasing som finansieringsform. Den leasede maskinen blir ikke aktivert i leasingkundens balanse og hele leasingleien utgiftsføres i resultatregnskapet.

Denne typen ”full payout” leasing er den vanligste finansieringsformen i dag, men ikke tillatt etter IFRS regnskapsstandarden som trer i kraft 1. januar 2019.

Det nye regelverket skal blant annet sørge for at gjeldsforpliktelsen som følger en leasingavtale skal fremgå av balansen.

Det er lagt opp til unntak for kortsiktige leieavtaler inntil 12 måneder og for mindre gjenstander. Men for virksomheter som i dag bruker finansiell leasing uten balanseføring vil regelendringen få konsekvenser for regnskapet ved at også leasingmaskiner må aktiveres og avskrives i selskapets balanse.

Utgiftsføring av leasing

Leasingleien på finansielle leasingkontrakter vil da ikke kunne utgiftsføres i sin helhet i løpet av 3-5 år, slik som i dag.

– Det har vært snakket lite om denne endringen i Norge til nå, men det vil nok bli mer framover. Leasing vil bestå som finansieringsform, men trolig på en annen måte, som for eksempel med mer operasjonelle leasingkontrakter med restverdier.

– Hva blir konsekvensen av det?

– Månedsleiene vil da antakelig gå ned, men uten dagens mulighet til å kjøpe ut maskinen til siste månedsleie eller en annen lav pris. Dermed blir det mindre forskjell på leasing og leie, sier Egil Koch.

Mange større entreprenørselskaper er allerede noe posisjonert for dette ved å ha maskinparken i et eget maskinselskap, som leier utstyret ut til driftsselskapet. Andre vil trolig velge leie fremfor leasing i større utstrekning.