– Ikke aktuelt å utsette veiprosjekter

Norske entreprenører avsto fra den store E39-kontrakten pga mangel på folk. Aktiviteten vil øke ytterligere framover, men for byggherre Nye Veier AS er det uaktuelt å utsette eller stykke opp prosjekter.

KRISTIANSAND: Nye Veier AS meldte nylig at anbudskonkurransen på E39-strekningen mellom Kristiansand og Mandal ble avlyst på grunn av få kvalifiserte tilbydere. Ingen av de store norske entreprenørene leverte tilbud, verken alene eller i konstellasjon.

Norske deltakere ikke kvalifisert

De eneste norske innslagene på lista var Nomeland Anlegg som deltaker i en joint venture med tre utenlandske selskaper, samt LNS som UE til spanske Acciona. Ingen av disse besto prekvalifiseringen.

Annonse

Ledelsen i Nye Veier AS vil ikke si om de er skuffet eller overrasket over labre deltakelsen.

– Vi tar til etterretning at ingen norske entreprenører ønsket å bli prekvalifisert for konkurransen. Vi kan i grunnen ikke kommentere så mye mer om akkurat dette, sier Nye Veier-sjef Ingrid Dahl Hovland via kommunikasjonssjef Christian Altmann i Nye Veier AS.

– Ikke pga kontraktens størrelse

Selskapet tror ikke kontraktens størrelse har vært årsaken til at norske entreprenører har uteblitt.

– Tilbakemeldingene fra relevante aktører i det norske markedet tyder ikke på at størrelsen på kontrakten har hatt noe å si for manglende deltakelse. Noen svarer at timingen ikke passet. Blant annet fordi gode team er en mangelvare, og at disse er opptatt med andre prosjekter for øyeblikket, sier Ingrid Dahl Hovland.

Nye Veier AS har både nå og tidligere fått kritikk fra deler av entreprenørnæringen for å operere med for store kontrakter.

Svarer på MEF-kritikk

MEFs administrerende direktør Julie Brodkorb sier til Bygg.no at avlysningen viser at norske entreprenører er for små for så store kontrakter. Hun viser i Bygg.nos artikkel til en SVV-kontrakt på E134 som eksempel, og understreker at norsk entreprenørnæring i stor grad har ledig kapasitet til oppdrag framover.

Det er en kritikk Nye Veier AS ikke tar til seg.

– Vi registrerer at Brodtkorb fremholder kontrakter i størrelsen 60 til 120 millioner NOK som gode eksempler. Det mener vi er å skru tiden tilbake til en tid hvor vi bygde stykkevis og delt, og ikke helhetlig. Når Nye Veier skal bygge ut veistrekninger, skal vi henvende oss til et europeisk entreprenørmarked. Vi har tro på at vi skal oppnå tilfredsstillende konkurranse om våre entreprisekontrakter. Også med store kontrakter, sier Ingrid Dahl Hovland.

Gjennomgå kontraktsstrategi

Nye Veier skal etter avlysningen på E39 gå gjennom sin egen kontraktstrategi. Hovland vil ikke nå kommentere hvilke konsekvenser avlysningen vil få for kontraktsstrategien.

Nye Veier AS er godt i gang med utbygginger i ulike faser i Trøndelag, Mjøsregionen og E18/E39 fra Vestfold rundt Sørlandet til Sandnes.

I tillegg har Statens vegvesen og Bane Nor store prosjekter på beddingen. Statens vegvesen er f.eks. rett rundt hjørnet med utlysingen av hovedkontrakten på Nordøyvegen.

Ikke aktuelt å utsette

Selv om altså norske entreprenører avsto fra konkurransen på grunn av mangel på folk, så ser Nye Veier AS ingen grunn til å slippe opp gasspedalen ved å utsette eller skyve på prosjekter.

– Det er på nåværende tidspunkt ikke aktuelt. Nye Veier ønsker å ha attraktive prosjekter for entreprenørmarkedet, sier Ingrid Dahl Hovland.